Spekülasyon ne demek?

tarafından
160
Spekülasyon ne demek?

Spekülasyon terimi hem felsefi açıdan hem de ekonomiyi ilgilendiren konular açısından ele alınabilecek bir kavramdır. Öyleyse şu soruları yöneltmek yanlış olmayacaktır. Spekülasyon ne demek? Felsefi açıdan nerelerde kullanılır? Ekonomide spekülasyon ne işe yarar? Spekülasyonun ne olduğunun anlaşılması bu sorular yanıtlandığında daha kolay olacaktır.

Ekonomide Spekülasyon

Ekonomik piyasaların takibiyle değerlendirilen mevcut şartlar, ekonomik beklentiler doğrultusunda, kişinin risk faktörünü de göz önüne alarak gerçekleştirdiği kazanç elde edebilme gayretine spekülasyon adı verilir.

  • Ekonomi piyasalarında spekülasyon işlemini gerçekleştiren kişiye spekülatör adı verilir.

Spekülatör Ne iş Yapar?

Spekülatör, var olan piyasa yapılarını değerlendirerek piyasaların beklentilerini göz önüne alır ve bu doğrultuda kararlar verir. Varlığa dayalı menkul kıymet adı verilen ve kısaca menkul kıymet denen araçlar ekonomik piyasalarda değiş tokuş usulüyle ya da devredilme yöntemiyle ticari değere sahip olan araçlardır. Menkul kıymetlerin değerleri ekonomik şartlarla bağlantılı olarak iniş ve çıkışlar gösterebilir.

Ekonomi piyasalarındaki mevcut şartları takip eden spekülatör, menkul kıymet adı verilen araçların değerlerinde bir düşüş meydana geldiğinde bunları alır ve değerlerin yükseldiğini düşündüğü anda da satışını gerçekleştirerek kâr elde etme amacı güder.

  • Kâr, bir ürünün satışından elde edilen gelirin onun maliyetinden yüksek olması durumunda kullanılan bir terimdir.
  • Ürünün maliyeti satış fiyatından yüksekse bu durum ters bir ilişkidir ve zarar olarak değerlendirilir.

Spekülatör adı verilen kişinin bu alanda bilgi sahibi oluşu ve risk alabilme kabiliyeti onun başarı oranını etkiler.

Spekülatif Felsefe Nedir?

Felsefe insan yaşamına yönelik sorular sorar. Sorduğu sorular insan yaşamını ilgilendirirken cevaplarla insanın dünyasını anlaşılabilir hale getirmek ister. Bilgece yönü sayesinde insanın hayatını daha anlamlı hale getirmeye çalışır.

Olgun insan yaratma çabası felsefenin en temel noktalarından biridir. İnsana, yaşadığı dünyaya yeni bir gözle bakma, gördüklerini anlama ve anlamlandırma kabiliyeti kazandırmaya çalışır.

  • Nesnel gerçeklik dışında, zihin yoluyla geliştirilen felsefi düşünce spekülatif felsefe olarak adlandırılır.

Felsefe, başlangıcından bugüne çeşitli evreler geçirerek ilerleyen bir bilim dalıdır. İlk ortaya çıktığı dönemlerde bilimsel olarak kanıtlanamayan bazı noktaları ona spekülatif bir yan katmıştır. Günümüzde böyle bir durum söz konusu değildir. Felsefe bugünün şartlarında bilimsel yöntemlerle de desteklenen bir alandır.

Somut bilgiye sorular yönelten felsefe bilimsel sezgilerden de yaralanmakta yönelttiği sorularla konuyu soyut hale getirmekte ve ardından da somut pratiğe ulaşarak sorduğu sorularına yanıt bulmaktadır.

Spekülatif Felsefenin Başlangıcı

Felsefenin ortaya çıkışı ve nerede doğduğu konusunda felsefe tarihçileri geçmişten itibaren fikir üretirler. Yapılan çalışmalar felsefenin doğduğu kentin Milet olduğu yönünde bilgiler elde etmemizi sağlar. Daha sonra da Yunanistan’da gelişim göstermiştir.

Felsefenin ortaya çıktığı dönemlerin başlangıcında doğanın karşısında gerçekleştirilen düşünsel aktiviteler spekülatif yapıda olmuştur. Tüm bu düşünsel faaliyetler de doğa felsefesinin gelişimine olanak tanımıştır.

  • Spekülatif felsefede deney ve gözlem yapılmaz.
  • Metafizik ve onu ilgilendiren dallar spekülatif felsefenin alanındadır.

Ardından meydana gelen gelişmeler sofistlerin felsefesini gündeme getirmiştir. M.Ö. 5. yüzyıldan sonra felsefenin konusu insana ve insanın dünyasını anlamaya yönelmiştir. Toplum, devlet, ahlak ve hukuk kuralları gibi konular üzerinde sorular oluşturan filozoflar çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmüştür.

Bilgi, duyularımız aracılığı ile kavramsal yanı bulunmayan bir içeriğin bizim tarafımızdan kavramsal araçların da yardımıyla yapılandırılması sonucu oluşur. Düşüncelerimize dış dünya ile bağlantı kurduran da bu bileşenlerdir.

Her filozofun kendi bakış açısı ve eğilimleri doğrultusunda olayları yorumlaması birçok görüşün oluşmasına olanak tanır.

Spekülasyon kelime anlamı olarak farklı kavramlar için kullanılabilen bir sözcüktür. Spekülasyon ne demek? Sorusu hem felsefi karşılığı olan hem de genel olarak ekonomi piyasalarında kullanılan bir kavram olarak ele alınmış ve kelime anlamı iki açıdan değerlendirilmeye çalışılmıştır.