Sanat Felsefesinde Klasik Müzik Nedir?

tarafından
243
Sanat Felsefesinde Klasik Müzik Nedir?

Sanat felsefesinde klasik müzik nedir? Sanat felsefesi için klasik müzik genel olarak kültür seviyesi ile ilişkilendirilen, halk müziklerinden kesin çizgilerle ayrılmış, kökeni Batı Avrupa’ya dayanan bir müzik türüdür. Klasik müzik türünün en önemli özelliği çok sesli olmasıdır.

Klasik müzik 15. ve 18. yy. aralığında yaşamış bestecilerin çalışmalarından oluşmaktadır. Birçok döneme ayrılan klasik müzik, sanat felsefesi açısından aydınlanma dönemi olarak da bilinir. Günümüzde hala etkisini sürdürmekte olan klasik müzik, genel olarak müziğin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur.

Klasik müziğin tanınmış bestecileri ve onların eserleri günümüzde klasik müziğe katkıda bulunmakta ve sürekli gelişim göstermektedir. Genel olarak büyük çalgılarla oluşturulan klasik müzik eserleri, görsel bir şölen de sunmaktadır. Klasik müzik bestelemek oldukça zordur.

Klasik Müzik Dönemleri Nelerdir?

Klasik müzik dönemsel olarak 5’e ayrılır. Her dönemde oldukça tanınmış ve başarılı sanatçılar yetişmiştir. Yaklaşık 4 asırlık geçmişi olan klasik müzik dönemleri aşağıdaki gibidir;

  • Rönesans Dönemi: 1450 ile 1600 yılları arasını kapsar. Belli başlı bestelerin ortaya çıktığı, tek sesli müzikten çok sesli müziğe geçişin yaşandığı bir dönemdir. Kilise çevresinde gelişen Rönesans dönemi klasik müziği, basit çalgı toplulukları için de müzik bestelemiştir.
  • Barok Dönemi: Barok klasik müziğinin Rönesans klasik müziğinden farkı, daha ağdalı bir anlatıma sahip olmasıdır. Vokal müzikle birlikte bu dönemde enstrümental müzik de gelişmiştir.
  • Klasik Dönem: Klasik dönemin Barok döneminden farkı, eserlerin daha sade olmasıdır. Piyanonun icadı da Barok döneminin bitmesinde etkilidir. Piyano, solist görevi görmüş ve senfoni yaygınlaşmıştır.
  • Romantik Dönem: Bu dönemde klasik müzik kilisenin ve sarayın hakimiyetinden çıkıp halka yayılmıştır. Kalıplar ve düzen yıkılmış, yerine özgürlükçü romantizm gelmiştir. Kendi içinde erken romantik, orta romantik ve geç romantik olmak üzere 3’e ayrılır.
  • Modern Dönem: Modern dönem içinde romantizmi sürdüren bestecilerin yanında, müziğin kimliğini değiştirip kendilerine has bir stil geliştirenler de vardır.

Klasik Müzik Sanatçıları Kimlerdir?

Klasik müzik bestecileri dönem dönem şu şekildedir:

  • Rönesans Dönemi: Guillaume Dufay, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johannes Ockeghem, Carlo Gesualdo
  • Barok Dönemi: Claudio Monteverdi, Henry Purcell, Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Jean-Baptiste Lully, George Frideric Handel, Johann Sebastian Bach
  • Klasik Dönem: Muzio Clementi, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn
  • Romantik Dönem: Franz Schubert, Gioacchino Rossini, Mendelssohn Bartholdy, Frederic Chopin, Jean Sibelus
  • Modern Dönem: Richard Strauss, Gustav Mahler, Edward Elgar, Maurice Revel, Hans Zimmer, James Horner

En Ünlü Klasik Müzik Eserleri Hangileridir?

En popüler klasik müzik besteleri şunlardır:

  • George Frideric Handel – Sarabande
  • Wolfgang Amadeus Mozart – Eine Kleine Nacht Music
  • Ludwig Van Beethoven – Für Elise
  • Antonio Vivaldi – La Folia
  • Franz Schubert – Serenade
  • Frederic Chopin – Nocturne
  • Pyotr İlyiç Çaykovski – Swan Lake
  • Giuseppe Verdi – Aida
  • Ralph Vaughan Williams – The Lark Ascending

Yukarıdaki klasik müzik eserleri günümüze kadar gelmiş en popüler bestelerdir ve dünya çapında büyük kitlelere ulaşmıştır. Sanat felsefesinde klasik müzik nedir? Dönemleri nelerdir? sorularının cevabını verdik.