Risk Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir?

tarafından
100
Risk Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir?

Risk analizi, işyerlerinde mevcut durumlar neticesinde ya da ortaya çıkması ihtimaller içinde durumların, iş yerine, çalışanlara ve ürünlere verdiği zararların tespit edilebilmesi ve bu durumlara karşı hangi önlemlerin alınması gerektiğine dair bilgilerin elde edilebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamına denir.

Bir başka tanımla, risk değerlendirmesi denilen bu kavram yardımıyla istenmeyen ihtimaller içinde kazalar önlenir ve çekince oluşturabilecek durumlar evvelinde tespit edilerek, problem oluşmadan ortadan kaldırılır.

Tüm bu ihtimaller içinde çekince ve kazaları evvelinde önlemeye yönelik iki değişik risk değerlendirme yöntemi bulunmaktadır. Kantitatif risk değerlendirme yöntemi ve kalitatif risk değerlendirme yöntemi olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kalitatif ve Kantitatif Risk Değerlendirme Yöntemleri

Kalitatif yöntemler sözel içeriklerden meydana gelmektedir. Kantitatif yöntemler ise sayısal veriler üstünden tespitler yapılarak risk analizini ortaya çıkarır. Sayısal veriler üstünden, ihtimaller içinde tehditlerin olma ihtimali ya da vereceği zarar şeklinde ortaya konmaktadır. Mantıksal yada matematiksel yöntemler olarak da ifade edilebilmektedir. Kalitatif risk analizinin sonucu bazı yöntemlerle belirlenir. Bu hesaplama, tehdidin ortaya çıkma ihtimali ile tehdidin tesirinin çarpılması sonucunda hesaplanır.

Kalitatif risk analizi yönteminde sayısal değerlere yer verilmeksizin bir tek sözel kavramlar üstünden tahminler yapılır. Sayısal veriler yerine azca, ender, orta, yüksek ve devasa yükseklikte şeklinde ifadeler kullanılarak risk çözümleme sonucu anlatılır. İşletmenizin bulunmuş olduğu konuma ve yapmış olduğu faaliyete uygun olarak iki değişik risk değerlendirme yöntemini kullanabilirsiniz. Ya da bazı durumlarda her iki yöntem de ayrı ayrı kullanılarak, lüzumlu tespitler yapılmasını sağlamaktadır.

Öteki Risk Değerlendirme Modelleri

Risk değerlendirme şekillerinin yanı sıra bazı belli başlık risk metodojileri de bulunmaktadır. Bu metodolojilerden bazıları şunlardır; Birincil Risk Analizi(PRA) Risk Değerlendirme Karar Matrisi Metodolojisi, Çekince Analizi(PHA), İş Güvenlik Analizi(JSA), Whatif ve CheckList metodolojileridir.

The post Risk Değerlendirme Yöntemleri Nedir? first appeared on En Kısası.