Reel kesim güveni temmuzda azaldı

tarafından
11
Reel kesim güveni temmuzda azaldı

Reel Kesim Itimat Endeksi (RKGE), temmuzda bundan önceki aya bakılırsa 2,7 puan gerileyerek 103,7’ye indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafınca temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Itimat Endeksi açıklandı. İktisadi Yönelim Anketi neticeleri, imalat sanayinde etkinlik gösteren 1.733 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna bakılırsa, RKGE temmuzda bundan önceki aya kıyasla 2,7 puan azalarak 103,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim itimat endeksi (RKGE-MA) ise 2,1 puan düşüşle 102,5’e geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişik yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, durağan(durgun) ana para yatırım harcanması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi ise azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bundan önceki aya bakılırsa zayıflarken, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bundan önceki aya bakılırsa güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bundan önceki aya bakılırsa güçlenirken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bundan önceki aya bakılırsa zayıfladı.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında bundan önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki durağan(durgun) ana para yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 85,5’E GERİLEDİ

Averaj birim maliyetlerde, son üç ayda artış bulunduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de azaldı.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla senelik ÜFE beklentisi bundan önceki aya bakılırsa 4,6 puan artarak yüzde 85,5 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 51,1‘i üretimlerini kısıtlayan unsur bulunmadığını belirtirken, yüzde 13,1‘i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en mühim unsur bulunduğunu kaydetti, onu sırasıyla hammaddeekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve öteki faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bundan önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyir güçlendi. Avrupa Birliği içindeki piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönündeki seyir azalış bildirenler lehine döndü, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

İçinde bulunmuş olduğu endüstri branşındaki genel gidişat mevzusunda, bundan önceki aya kıyasla daha iyimser bulunduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,9’a, daha kötümser bulunduğunu belirtenlerin oranı yüzde 27,7‘ye yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 66,4‘e geriledi.