İçeriğe geç

Pratik Bilgiler Yazılar

Hedonizm Nedir?

Hedonizm, hayatın merkezine hazzı koyan bir felsefi akımdır. Hazcılık olarak da bilinir. Akımın öncüsü Sokrates’in öğrencisi olan Aristippos’tur. Aristippos’a göre hayatın amacı insanın hayattan mümkün olabildiğince çok haz almasıdır. Hedonizm nedir daha…

Psikoz nedir?

Psikoz nedir? Psikoz halüsinasyon veya kuruntu olan farklı ruhsal hastalıklar için kullanılan bir kavramdır. Psikoz hastalığının genellikle hastanede kontrol altında tutularak tedavi edilmesi gerekir. Psikoz…

Eudaimonia Nedir?

Eudaimonia Nedir? “Eudaimonia” sözcüğünün kökeni Antik Yunanca’ya dayanmakta ve dilimize genellikle “mutluluk” olarak çevrilmektedir. Yunan filozoflarının, kanaatkârlık, hoşnutluk ve iyi olma hali (well-being) üzerine yazdıkları eserlerde Eudaimonia kavramının…

Empati nedir?

Empati nedir? aslında gündelik yaşamımızda sürekli karşılaştığımız kavramların başında gelir. İnsanın insanı anlaması, insanın bir canlıyı anlaması nihayetinde insanın bir varlığı en etkili biçimde anlamasının…