Nihilizm Nedir, Ne Demektir? Kısaca Tanımı

tarafından
28
Nihilizm Nedir, Ne Demektir? Kısaca Tanımı

Latince kökenli bir kelime olan Nihilizm, “nihil” yani “hiç” kelimesinden türemiş olup Türkçe’ye “hiççilik” olarak çevrilmiştir.   Nihilizm, hiçbir değer ya da evrensel gerçek tanımayan görüşlerin ortak adıdır.   Nihilizm, “hayatta bazı üstün değerlerin olduğunu ve hayatın bu üstün değerler uğruna yaşanması” gerektiği düşüncesini anlamsız bulur.    Nihilizme göre evrende ve yaşamda herhangi bir değişmeyen öz, değişmeyen bir hakikat ya da üstün bir değer yoktur. Dolayısıyla insan hayatı için bir amaç, ahlaki bir değer ya da gerçeklik de yoktur.   Olduğu varsayılan bütün hakikat ya da değerler, son kertede insan ürünüdür ve bu anlamda yapaydır.   İnsanların “sanki varmışcasına uğruna

The post Nihilizm Nedir, Ne Demektir? Kısaca Tanımı appeared first on tarihibilgi.org.