Minimalizm Nedir?

tarafından
122
Minimalizm Nedir?

Minimalizm Nedir ? Minimalizm kelime anlamı olarak basitçe “sadelik” olarak nitelendirilmektedir. Fakat minimalizmi bundan ibaret görmek doğru değildir. Zira minimalizm aynı zamanda bir yaşam felsefesi, bir sanat dalıdır.

Minimalizm Nedir?

Hayatın birçok alanında minimal, minimalizm teriminin yansımaları ile karşılaşmak mümkündür. Minimalizm, bir sanat akımı olarak çıkış yapmışsa da günümüzde farklı bir boyut kazanmış bir kavramdır. Resim, müzik ve fotoğrafçılık gibi pek çok alanda rastlanabilecek olan minimalizm ekolünün öncüleri Carl Andre, Frank Stella, Donald Judd, Robert Morris olarak sıralanabilir. Günümüzde ise minimalizm kavramı daha çok bir yaşam felsefesi olarak vurgulanmaktadır.

Çağımızda modernitenin getirisi olarak sunulsa da ait olandan götürdüğü şeylerden birisi, tüketim çılgınlığı olarak öne çıkmaktadır. Modern birey, tüketimin bir ihtiyaçmış gibi sunumundan etkilenmekte ve gerçekten ihtiyacı olmadığı halde pek çok şeyi satın alıp hayatını kalabalıklaştırmaktadır. Eşya, kişilerin ihtiyacını karşılamaya dönük bir nesne olmaktan çıkıp bizzat hizmet edilen bir amaç haline gelince tüketim de gerçek yüzünü göstermeye başlıyor. İşte minimalizmin bir yaşam felsefesine dönüşmesinin altında tüketim çılgınlığı ile örselenen bireysel özgürlüklerin rolü olmuştur.

Minimalist Olmak Nedir?

Minimalist olmak söz öbeğini son zamanlarda sıkça duymak oldukça mümkündür. Minimalist olmak için, bir insanın hayatındaki tüm fazlalıklardan kurtulması gerekir. Fazlalık denilince, akla sadece maddi şeyler gelmemelidir; fazla düşünceler, fazla eşyalar, fazla kıyafetler, hatta fazla sosyal medya hesapları bile yeri geldiğinde insanı bölen fazlalıklar olabilmektedir. Minimalist insanlar, kendilerini sadeleştikçe daha da özgürleşmiş olarak tanımlarlar. Hayatlarına katkısı olmadığını düşündükleri her şeyi hayatlarından çıkarmayı tercih ederek, olabildiğince az şeyle yollarına devam etmeye çalışırlar.

Minimalist olmak isteyen birey, öncelikle hayatındaki maddi ve manevi tüm fazlalıkların neler olduğu sorusuna yanıt aramalıdır. “Az çoktur.” aforizmasından hareketle, hayatlarında fazla olduğuna karar verdikleri şeylerden arınarak, minimalist bir yaşamın ilk adımını atarlar.

Minimalizmin İnsan Yaşamına Katkıları

İnsan, hayatındaki fazlalıklardan kurtularak hem manevi yaşantısına hem de maddi yaşam alanına daha çok özgürlük alanı yaratır. Modern insanın, farkında olmaksızın adeta tercihli bir esarete aday olmasından sonra, hem maddi hem manevi bir yalınlaşma yoluna gitmesi, bütüncül bir rahatlama yaratabilir. Bununla birlikte minimalizm kavramının insan hayatına sağlayabileceği faydalardan söz etmek gerekirse şunlara değinilebilir:

  • Dağınıklık, düzene yönelimi olmayan insanları bile fark edemedikleri şekillerde rahatsız eder. Fazlalıklardan kurtulmak daha düzenli bir hayatın ve daha dingin bir zihnin başlangıcı olabilir.
  • Sadelik insanın içini açar ve bulunduğunuz ortamda, yaşadığınız yerde vakit geçirmekteden daha fazla keyif almanızı sağlar.
  • Sadece ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda alışveriş yapacağınız için, paranızı gereksiz yere harcamamış olursunuz ve sadece kaliteli şeyler almak için para harcarsınız.
  • Sade bir yeri temizlemek her zaman çok daha kolay olacağı için, temizlik işi eskisi kadar vakit almaz.
  • Evinizde sadeliği öne çıkaracağınız için, daha ferah bir yerde yaşama şansı elde edersiniz.
  • Dahası, düşüncelerinizde sadeleşme, kontrolünüzün olmadığı konular üzerinde vesvese yapmanızın önüne geçer.

Minimalizmin Kuralları Nelerdir?

Minimalizm felsefesine uygun yaşamayı tercih eden bir insan, ihtiyaç duymadıkça, her ne olursa olsun yeni bir şey almaya kalkmaz. Bir şeyi sadece beğendiği için almayı reddeder ve alacağı şeye gerçekten ihtiyaç duyması halinde onu satın alır. Minimalizmde, eve adeta bir müze görüntüsü veren ve yaşamsal anlamı olmayan eşyalara fazla yer verilmez. Üzerine oturabilmek için bir koltuk bile çoğu zaman yeterli görülmektedir. Lükse kaçan her harcamadan uzak durulur. Yeme, içme, giyme ve diğer tüm ihtiyaçların alınmasında esas alınan şey, söz konusu eşyaya ihtiyaç duyulup duyulmadığıdır. Bir şey alınacağı zaman, minimalist insanlar kendilerine öncelikle bu soruyu sorarlar.

Minimalizm kurallarından birisi, gelen bir şeyin gidebileceğidir. Kalıcı bir şeyler almak tercih edilmemektedir. Genellikle bir şey alındığında kullanılır ve işlevi bitince hemen atılır. Daha sonra buna yeniden ihtiyaç duyulursa yeniden alınır. İhtiyaç duyulana kadar saklanmaz. Kısaca minimalist yaşayanların hayatında fazlalığa, ihtiyaç olmayan hiçbir şeye yer yoktur.