Medine Sözleşmesi Nedir? Kısaca Maddeleri

tarafından
96
Medine Sözleşmesi Nedir? Kısaca Maddeleri

Bu içerikte medine sözleşmesi nedir, özetlemek gerekirse maddeleri hakkında bilgiler paylaşılmıştır.

Medine sözleşmesi, İ.S. 622 senesinde devrin adıyla Yesrib şehrinde yaşayan pagan, Yahudi ve Müslümanlar içinde meydana getirilen bir çeşit antlaşmadır. Hz. Muhammed tarafınca oluşturulmuştur. İç kavgalar ve karışıklıklara bir son vermek amacıyla hazırlanan bu antak kalma, bölgede yaşayan tüm grupların haklarını korumak için çaba sarfetmek için yapılmıştır. Bu sözleşmenin derinine inecek olursak;

            Medine Sözleşmesi:

 • Hz. Muhammed önderliğinde, Hicret sonrası Medine’de düzenlemiştir.
 • Evs Kabilesi ve Hazrec Kabilesi arasındaki iç çatışmaları engellemek amacıyla yapılmıştır.
 • Paganlar, Yahudiler ve Müslümanlar bir grup altında toplanacak (Ümmet), hepimiz kendi hakkını ve sorumluluklarını yerine getirecekti.
 • Öngörü olarak, siyasal birliğin oluşturulması, toplumun dayanışma içinde olması, ortak bir müdafa sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir.
 • Öteki adları ile; Medine Vesikası, Medine İmtiyazı ya da Medine Anayasası olarak da geçmektedir.
 • Sekiz ayrı belge bir araya gelmiş olarak hazırlanmıştır.
 • Günümüzde münakaşa mevzusu olan ilk yazılı antak kalma Kadeş Antlaşması olmasına rağmen, bazı görüşlerde de Medine Sözleşmesi’dir.
 • Bu sözleşme yapılırken Medine sınırlarına hükmeden herhangi bir güç ya da devlet bulunmamaktaydı.
 • Yahudiler, Paganlar ve Müslümanlar eşit olarak görülecek, hiç kimseye bir kapitülasyon ve imtiyaz tanınmayacaktı.

Sözleşmeye bakılırsa;

 • Toplumun üyeleri, kendi bulundukları alandan mesuldür.
 • Hangi dine mensup olursa olsun, ibadetlere karışılmayacak ve saygı gösterilecektir.
 • Hz. Muhammed, yaşanılacak herhangi bir kavga ve anlaşmazlıkta yargıcı görevi üstlenerek problemi çözecektir.
 • Toplumun her bir üyesi yargılanırken dahi eşit haklara haiz olacaktır. Din ve görüş anlamında birbirinden üstün olan bir topluluk olmayacaktır.
 • Olabilecek herhangi bir cenk öncesinde, esnasında ve sonrasında giderlerden her kişi kendisi görevli tutulacaktır.
 • Hangi topluluk gelir elde ederse etsin, gelir bir tek kendi dinine mensup olanlar ile değil, tüm Medine halkı içinde hisse edilecektir.
 • Şehrin sınırları belirlenecek ve korumaya alınacaktır.

Görüldüğü suretiyle Medine Sözleşmesi’nin uygulanması ve maddeleri oldukça önemlidir. Öyleki ki; dinler arası anlaşmazlıkların giderilmesi ve her insanın eşit kabul edilmesi Dünya tarihinde o zamana kadar meydana getirilen antak kalma ve sözleşmelerde pek yer almamıştır. Sözleşme onaylanmış ve Hz. Muhammed yaşarken de, vefat ettikten sonrasında da Medine topraklarında kimse kimsenin ticaretine dahi karışmamıştır.

Medine sözleşmesi nedir, özetlemek gerekirse maddeleri hakkında bilgiler yukarıda sizlerle paylaşılmıştır.

Medine Sözleşmesi Nedir? Kısaca Maddeleri yazısı en önce Kısaca Bilgiler üstünde ortaya çıktı.