Platon’un Mağara Alegorisi Ne Anlatır?

tarafından
30
Platon’un Mağara Alegorisi Ne Anlatır?

Mağara Alegorisi ünlü filozof Platon’un Devlet adlı eserin yedinci kitabında yer alır. Okuyucuya bir diyalog biçiminde Sokrates’in ağzından aktarılır. Alegori, Platon’un meşhur “İdealar Kuramı” düşüncesi üzerine şekillenmiştir. Platon’un “İdealar Kuramı” na göre nesneler ve idealardan oluşan iki ayrı dünya vardır. Bedensel olarak nesneler dünyasına ait olan insanın bu dünyada sahip olduğunu zannettiği bilgiler birer sanı (doksa) dan ibarettir. Gerçek bilgi yani “episteme” ise ancak idealar dünyasına aittir. Kısaca idea kavramı, fiziksel dünyanın ötesinde yer alan gerçek sürekli, kalıcı ve değişmez olan şeylerdir. Dünyadaki nesneler ise ideaların birer suretinden ibarettir. İşte mağara alegorisiyle Platon, sanılar ve gerçek bilgi arasındaki bu ayrımı göstermeye

The post Platon’un Mağara Alegorisi Ne Anlatır? appeared first on tarihibilgi.org.