Kredilerde donuk alacak eşiği yükseltildi

tarafından
8
Kredilerde donuk alacak eşiği yükseltildi

Kredilerde donuk alacak sınıflandırmasına ilişkin eşik 100 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), bankaları Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nde yapmış olduğu değişimler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişim kapsamında, bankaların “donuk alacak” olarak sınıflandırması için kabul edilen eşik meblağ 100 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Buna nazaran, bir borçludan olan 2 bin 500 lira ve altındaki toplam alacak tutarının “donuk alacak” sınıflandırılmasına doğal tutulması, bankanın ihtiyarında olacak. Sadece bu meblağ, borçlu müşterinin söz mevzusu banka ve bankanın konsolide edilen finansal kurum niteliğindeki bağlı ortaklıkları nezdindeki, ortaklık payları hariç bilanço içi borçları toplamının yüzde 1’ini geçemeyecek.

Tüketici kredileri bakımından bu eşik meblağ ise 500 lira olarak uygulanacak. Tüketici kredilerindeki eşik meblağ ve uygulanan oransal sınır, ilgili kredi bazında dikkate alınacak.

Söz mevzusu tutarlar her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafınca açıklanan senelik üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar ocak ayında artırılacak. Bulunan tutarlar kendisinden minik en yakın yüzlük tamsayıya yuvarlanmak suretiyle uygulanacak.

Banka açısından ödenme ihtimali düşük ya da ödenemeyecek alacaklar, “donuk alacak” şeklinde tanımlanıyor.

BANKA DIŞI FİNANSAL KURUMLAR 500 LİRAYA KADAR ÖZEL KARŞILIK AYIRABİLECEK

BDDK’nin Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tutum Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik’te yapmış olduğu değişimler de Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, sigorta primi, vergi ödemesi yada komisyon benzer biçimde ikincil alacak tutarlarının tahsilinde gecikme olması halinde, bunlara ilişkin anapara yada faiz ödemeleri hususi karşılığa doğal olarak tutulmayabilecek.

Meydana getirilen değişim kapsamında finansal kiralama, faktoring, finansman ve tutum finansman şirketlerinin hususi karşılık ayırabileceği borç tutarı için eşik kıymet de 500 lira olarak belirlendi.