Kişilik bölünmesi nedir ? Belirtileri nelerdir ?

tarafından
233
Kişilik bölünmesi nedir ? Belirtileri nelerdir ?

Dissosiyatif kişilik bozukluğu tanımıyla değerlendirilen durum, hastalarda kişilikler arasında geçişe imkân tanımaktadır. Kişilik bölünmesi olarak isimlendirilen durumun ortaya çıkışı tamamıyla çocuk yaşta yaşanan travmalara bağlıdır. Kişilik bölünmesi nedir ? Belirtileri nelerdir ? daha detaylı inceleyelim.

Kişilik bölünmesi yaşayan bireyin hafıza, düşünme gibi birtakım davranışları kendi içinde ayrışmış kimliğinin etkisine girer. Kişi bu durumun etkisiyle farklı kişiliklerin tesirinde kalmaya başlar. Bu tür bir sorun yaşayan kişiler tek bir kişilik olarak var olamazlar. Kendileri dışında da birtakım kimliklere sahip olurlar. Bu kimlikler birden fazla olabilir. Hasta durumunun farkında olmaz ve her kimliği kendi gerçek kişiliği olarak sahiplenir. Çocukluk döneminde herkesin stres yaratan olaylarla karşılaşma ihtimali vardır. Eğer yaşanan stres sürekliyse ve şiddeti yoğunsa bu durumda bir travmaya dönüşme ihtimali de yüksek olacaktır.

  • Travmatik olaylar aniden ve beklenmedik bir anda gerçekleşen, kişi tarafından da kontrol edilemeyen vakaların yol açtığı durumlardır. Bu vakalar kişide kalıcı birtakım izler bırakabilir ve sorunlar yaratabilir. 

Dissosiyasyon, insanın savunma mekanizmalarından biri olarak stresle baş edebilmek için kullanılan bir yöntemdir. Çocukluk döneminde fiziksel, psikolojik veya cinsel açılardan saldırıya maruz kalan bireyler dissosiyasyon olarak isimlendirilen savunma mekanizmasını kullanır. Bu mekanizma bir çeşit ruhsal ve fiziksel acıları engelleyici nitelik taşır. Çocuk tekrar tekrar istenmeyen davranışlara maruz kaldığında bahsettiğimiz savunma düzeneği aşırı miktarda kullanılmaya başlar. Bu durum çocukta dissosiyatif bozukluk olarak değerlendirilen durumun ortaya çıkışında etkili olur. Bu rahatsızlık çocukluk döneminde başlamakla birlikte tanı konulması ilerleyen yaşlarda gerçekleşebilmektedir. Erken tanı konulmasının önemi tedavinin bu dönemde daha kolay ve etkili bir biçimde gerçekleşebilme şansının olmasıdır. Ayrıca bu durum erken fark edildiğinde çocuğun maruz kaldığı travmadan da kurtarılması olasıdır. 

Kişilik Bölünmesi (Dissosiyasyon) Belirtileri Nelerdir?

• Kişilik bölünmesi olarak adlandırdığımız rahatsızlığın en belirgin özelliği kafanın içinde ses duyulmasıdır.

• Belirtiler arasında dalgınlık ve trans benzeri davranışlar ayrı bir yer tutmaktadır.

• Kişilikte oluşan değişiklikler de gözlemlenen belirtiler arasında bulunur.

• Hasta kendine zarar verebilme eğiliminde olmaktadır. (Kol ve bilek kesme, başını sert zemine vurma gibi)

• İntihar girişimi hastada görülen bir diğer belirtidir.

• Hasta depresyon belirtileri taşır.

• Farklı kimliklere sahiptir.

• Uyku sorunu yaşar.

• Yeme bozukluklarına bu tür hastalarda sıklıkla karşılaşılır.

• Baş ağrıları bu tür hastalarda sıklıkla görülen bir durumdur.

 • Alkol veya madde kullanımı da gözlemlenen davranışlar arasında yerini alır.

• Bu tür bir durumda olan bireylerde düşünsel ve davranışsal tutarsızlıklar vardır.

• Duygusal anlamda tutarsız bir kişilik yapısına sahiptirler. Kişilik bölünmesi problemi yaşayan kişiler genellikle davranış bozukluğu sorununu da yaşayan bireylerdir. Çocuk yaşta bu rahatsızlığın davranışsal boyutu biraz daha öne çıkmaktadır. Küçük yaşta karşılaşılan saldırgan tavırlar toplumda çok fazla tepki görmemesine rağmen ergenlik çağında bu durum değişir. Ergen bireyler suça eğilim gösterdiğinden ve tepkileri çok fazla olacağından farklı bir tablonun ortaya çıkması söz konusu olacaktır. Ergen bireyin davranışsal bozuklukları onun suç işlemesine sebep olacak ve bu durum da bir dizi gelişmeyi peşinden getirecektir. 

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Rahatsızlığın tanısının konması için kişide var olan belirtilerin tespit edilmesi gerekir. Teşhis, tıbbi bir muayene ve hastanın öyküsünün dinlenmesi neticesinde gerçekleşir. Hastanın gözlemlenmesi bu noktada oldukça önem taşıyan bir durumdur. 

  • Her şeyden önce rahatsızlığın teşhis edilmesinde zaman önemlidir.
  • Erken yaşta farkına varılması bir avantajdır.
  • Bunun yanı sıra rahatsızlığın şiddeti de tedavinin sürecini etkileyecek bir durumdur. Bu rahatsızlık psikoterapi yöntemi kullanılarak tedavi edilebilmektedir. 

Kişilik bölünmesinde çeşitli terapi yöntemleri kullanılır. Uygulanacak terapi yöntemleri hastalığın kişideki seyrine ve doktorun teşhisine göre belirlenecektir. Gerekli görülmesi durumunda terapi ilaç desteği ile de yürütülebilmektedir.