İyonik Bağ Nedir, Iyi mi Oluşur?

tarafından
86
İyonik Bağ Nedir, Iyi mi Oluşur?

İyonlar, pozitif (+) ya da negatif (-) yükler taşıyan atomlar ya da atom gruplarıdır. Bir atom normalde elektriksel olarak yüksüzdür sadece herhangi bir vaka sonunda bu eşitlik bozularak atom pozitif ya da negatif elektrikle yüklenirse, atom iyon haline geçmiş olur. Herhangi bir sebep elektriksel olarak yüklenen metal ve ametal atomları birbirine yaklaştırıldığında ametal atomları, metal atomlarının değerlik elektronlarının bir kısmı ya da tümünü kendine çeker. Doğrusu metal atomlarından ametal atomlarına elektron aktarılır ve ametal atomları elektron kazanılmış olduğu, metal atomları kaybetmiş olduğu için zıt yüklü iyonlar oluşur. Oluşan bu iyonlar arasındaki etkileşim/bağ kurma durumu iyonik bağ olarak adlandırılır.

Buna en güzel örnek sofra tuzudur. Sodyum klorür (Na+Cl-) oluşturmak suretiyle sodyum ve klor atomları bir araya vardığında, her sodyum atomunun bir değerlik elektronu bir klor atomunun değerlik elektron katmanına aktarılarak bağ kurulur.

Oluşan iyonlar zıt yüklü olduklarından birbirlerini elektrostatik çekim gücüyle çeker ve sodyum klorür kristali oluşur. Oluşan kristal ayılamayacak kadar oldukca sayıda sodyum ve klor iyonlarından oluşur.

İyonik Bağlı Bileşiklerin Özellikleri

  • İyonik bağlı bileşikleri oluşturan iyonlar belirli bir geometrik düzene gore dizilirler.
  • Oda sıcaklığında çoğu zaman katı halde ve kristal yapıdadırlar.
  • Elektrik akımının iletmezler. Sadece sulu çözeltilerinde ve erimiş halde elektrik akımını iletebilirler.
  • Sert ve kırılgan olup tel ve levha haline getirilemezler.

İyonik ve kovalent bileşikler arasındaki fark

İyonik bağ kuran atomlar, zıt yüklü iyonların çekimi ile birbirine bağlanırken, kovalent bağlarda atomlar elektron paylaşarak birbirine bağlanır. Kovalent bağ’da her atomun etrafındaki moleküler geometri, VSEPR kuralları ile belirlenir, iyonik bağda ise geometri belirli bir düzene göredir.

The post İyonik Bağ Nedir, Nasıl Oluşur? appeared first on Ogreniyo.com.