İnovasyon Sistemi Nedir? Önemi? Sürecin Yönetilmesi

tarafından
117
İnovasyon Sistemi Nedir? Önemi? Sürecin Yönetilmesi

İnovasyon Sistemi Nedir? Önemi? Sürecin Yönetilmesi hakkında özetlemek gerekirse bilgilerin paylaşılmış olduğu mevzumuza hoş geldiniz.

Maddi ve tinsel tüm fikirlerin, iktisat mevzusunda uygulamaya konulması inovasyon olarak adlandırılır. Herhangi bir alanda gözlemlenen ihtiyaçların giderilmesi için çözüm bulmak da ‘inovasyon’dur. Bu terimden bahsederken 2005 senesinde gösterilen Oslo Kılavuzu’na değinmemek olmaz. Oslo Klavuzuna nazaran; ‘İnovasyon, yeni eya mühim seviyede değiştirilmiş ürün (ürün yada hizmet) yada sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin yada iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda yada dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.’

Temel İnovasyon Döngüsü

Bir ürünün, metodun ya da hizmetin yeni bir düşünce sonucu oluşturulması inovasyon döngüsünün başlangıcıdır. İlk basamak olarak tanımlayabileceğimiz bu döngüde, yeni bir fikrin, sunulması ya da meydana çıkmasıdır. İnovasyon döngüsünün ikinci basamağında ise bu fikrin uygulanmasıdır. Kısaca maddi güç ile, inovasyon fikrinin ekonomik açıdan ticarileşmesi, katma kıymet kazanması ve somut bir olguya dönüşme sürecidir. Özetlemek gerekirse inovasyon döngüsü iki basamakta gerçekleşir ve birincisi fikrin ortaya atılması, ikincisi ise bu fikrin kıymetli bulunup ticari ürün haline getirilmesidir.

İnovasyon Sisteminin Önemi

Her devlet inovasyon döngüsüne büyük ehemmiyet verir ve birincil öncelik olarak bu alana yatırım yapar. Sebebi ise, inovasyon, ülkenin büyümesi, gelişmesi, toplumsal kalkınma şeklinde devleti ayakta tutan alanları besler ve temelini oluşturur. Bu temel ise, sarsılmaz sistem kurulması, bu sistemin de iyi bir siyaset ile pazarlanması sonucunda güçlendirilir. Tüm firmalar ve kurumlar, ilişkilerinde bilginin önemini kavradıkları için inovasyon sürecini yakından takip eder. ‘Ulusal İnovasyon Sistemleri’ tüm kurumların informasyon birikimini tanımlar, finanse etmelerine ve iletişimlerine destek sunar.

İnovasyon Sürecinin Yönetilmesi

Sistemin bütünlüğü açısından siyaset oldukça önemlidir. Şirket politikası gereği inovasyon fikrini yasal çerçeveler dahilinde istediği şeklinde pazarlayabilir ve sunabilir. Bir çok alanda (bilim, sanat, teknoloji şeklinde) ortaya atılan inovasyon fikirleri, öteki sektörlerin ve alanların gelişmesi açısından açık, saydam, sağlam temelli ve uygulanabilir olmalıdır.

İnovasyon terimi, aslına bakarsak insanlık zamanı kadar eski olmakla beraber, 20. yüzyıl sonlarına doğru daha oldukça ifade edilmeye başlanmıştır. O şekilde ki, bu inovasyon fikirlerin ortaya atılış şekillerinden tutun, pazarlanmasına kadar birçok görüş bulunur. Bir çok şirket CEO’ları ve üst düzey çalışanları, bu mevzuda konferanslar vermekte. Ek olarak fikirlerin oluşumu, şekillenmesi ve kurumsal dilde ifade edilmesi açısından, inovasyon alanında sayısız eğitimler veriliyor ve üniversitelerde bölüm olarak açılıyor. İleride ‘inovasyon’ adı altında bir anadal bile görebiliriz.

İnovasyon Sistemi Nedir? Önemi? Sürecin Yönetilmesi hakkında özetlemek gerekirse detayları sizler için bu sayfada paylaştık.

İnovasyon Sistemi Nedir? Önemi? Sürecin Yönetilmesi yazısı öncelikle Özetlemek gerekirse Bilgiler üstünde ortaya çıktı.