İnorganik Nedir? (İnorganik Maddelerin Özellikleri)

tarafından
102
İnorganik Nedir? (İnorganik Maddelerin Özellikleri)

Madde ya da özdek; duyu organlarımız vasıtasıyla algılayabildiğimiz, uzayda yer kaplayan, belirli bir hacmi olan tanecikli yapılardır. Etrafınıza bakmış olduğunuzda görebileceğiniz; masa, iskemle, otomobil ta da bu yazıyı okumanızı elde eden bilgisayar ekranı, bu yazıyı yazmak için kullanılan bilgisayar klavyesi ve hatta siz, kendiniz de bir maddesiniz (Bakın: Madde Nedir?). Maddeler inorganik ve organik maddeler olmak suretiyle gruplandırılır. Bu yazımızın mevzusu İnorganik Madde’dir.

İnorganik, kelime anlamı olarak organik olmayan (canlıların yapısında bulunan sadece canlı olmayan ya da bir canlı tarafınca üretilmemiş) anlamına gelir. Su, mineral, asit, baz ve tuzlar inorganik maddelere örnektir. Canlı hücreler doğadan aldıkları bu maddeleri direkt yada yapısını değiştirerek kendine özgü bir forma dönüştürerek kullanabilir.

İnorganik maddeler çoğu zaman yapılarında karbon bulunmayan maddelerdir. Fotosentez yapabilen canlılardan algler, bitkiler ve siyanobakteriler inorganik maddeleri sentezleyerek gereksinim duydukları organik maddeleri oluştururlar.

İnorganik maddelerin genel özellikleri

 • İnorganik bileşikler çoğu zaman karbon atomu içermeyen moleküllerdir.
 • Canlılar inorganik maddeleri vücutlarında üretemedikleri için doğadan hazır olarak alır.
 • Minik yapılı olduklarından sindirime uğramadan hücre zarından geçebilirler. Enerji vermezler.
 • İnorganik bileşikler hem hücrelerin yapısına katılır hem de metabolik faaliyetlerin düzenlenmesi ve yıpranan dokuların onarılası benzer biçimde vakalarda vazife alır.

Canlıların vücudunda bulunan inorganik bileşikler

Su

Detaylı data için; Su Nedir? Özellikleri Nelerdir?

 • Tüm canlıların yapısının büyük bir kısmı sudan oluşur. Miktarı canlıdan canlıya değişebileceği benzer biçimde aynı canlının değişik dokularında da değişebilir. İnsanlarda kan plazmasının %90’ı sudan oluşurken, kemik dokuda bu oran minimum %20’lere kadar düşer.
 • Su iki hidrojen(yanıcı) ve bir oksijen(yakıcı) atomunun tepkimesi sonucunda oluşmuştur.

Asitler

Detaylı data için; Asit Nedir? Özellikleri Nelerdir?

 • Asitler, bir çözeltinin hidrojen iyonu derişimini artıran bileşiklerdir. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Laktik asit organik, hidroklorik asit(HCl) asitlere örnektir.

Bazlar

Detaylı data için; Baz Nedir? Özellikleri Nelerdir?

 • Bazlar suda çözündüklerinde hidroksil iyonu veren maddelerdir. Bazlar kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. Metilamin organik bazlara, sodyum hidroksit(NaOH) ise inorganik bazlara örnektir.

Tuzlar

Detaylı data için; Tuz Nedir?

 • Asitlerle bazlar birleşerek tuzları oluşturur.  Asitler ile bazlar karıştırıldığında asidin H+ iyonu ile bazın OH- iyonu birleşerek su açığa çıkarır. Asit ve bazların yapısındaki öteki iyonların birleşmesitle de tuzlar oluşur.

Mineraller

Detaylı data için; Mineral Nedir? Özellikleri Nelerdir?

 • Organizmanın yapısına oldukça azca katılır sadece canlının yaşamını devam ettirebilmesi için oldukça önemlidir. Canlı vücudunda sentezlenemediklerinden tüm mineral ihtiyacı doğadan karşılanır. Vücutta mineral eksikliği sinir ve sindirim sistemi hastalıklarına neden olur. Mesela; kana kırmızı rengini veren demir, gıdalardan yeteri kadar alınmazsa kansızlık (anemi) hastalığına yol açabilir.

Ek olarak bakınız;

 • Bileşik nedir?

Kaynak ve ileri okuma için;

 • Palme Biyoloji Mevzu Anlatımlı A “Canlıların Temel Bileşenleri”

The post İnorganik Nedir? (İnorganik Maddelerin Özellikleri) appeared first on Ogreniyo.com.