Immanuel Kant’ın Bilgi ve Ahlak Felsefesine Kısa Bir Giriş

tarafından
10
Immanuel Kant’ın Bilgi ve Ahlak Felsefesine Kısa Bir Giriş

Kant’ın Felsefe Tarihi Açısından Önemi   Ünlü Alman filozof Immanuel Kant, günümüzde Rusya sınırları içerisinde yer alan Kaliningrad’da 1724 yılında doğdu.    Felsefe tarihinin en çok tartışılan, en etkili ve en karmaşık isimlerinden biri olarak görülen Immanuel Kant, özellikle ”Bilgi Felsefesi” ve “Ahlak Felsefesi” yani “Etik” alanında yaptığı çalışmalarla ünlüdür.   “Pratik Aklın Eleştirisi” ve “Ahlak Felsefesinin Temellendirilmesi” , “Gelecekte Bir Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena” gibi eserleri başlıca eserleri arasındadır.    Kant’ın felsefe tarihindeki etkisi o denli büyüktür ki, yaşadığı çağdan bugüne hiçbir felsefeci, pozitif ya da negatif anlamda onun fikirlerine atıfta bulunmaksızın düşüncelerini ifade edememiştir.   

The post Immanuel Kant’ın Bilgi ve Ahlak Felsefesine Kısa Bir Giriş appeared first on tarihibilgi.org.