İklim Değişikliği Nedir?

tarafından
100
İklim Değişikliği Nedir?

Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının neredeyse yarıya yakını yeryüzünden yine uzaya yansır. Atmosfer, sera gazı olarak da vasıflandırılan karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit şeklinde gazlar yardımıyla yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını yine yeryüzüne gönderir. Böylelikle yeryüzündeki averaj ısı, birçok canlının yaşamını sürdürmesine olanak verecek bir ısı düzeyini  (15°C) yakalar. Eğer sera gazları olmasaydı, yeryüzünün averaj sıcaklığı -18°C civarında olurdu. Sera gazlarının bu organik etkisine sera gazı tesiri denir.

İklim değişikliği bulunduğumuz yüzyılda insanlığın karşı karşıya kalmış olduğu en büyük sorunların başlangıcında gelmektedir. Ek olarak insan sağlığı, ekosistemler, hatta insan neslinin sürdürülebilmesi bakımından çekince oluşturabilecek negatif tesirleri ve fazlaca ciddi sosyo-ekonomik sonuçlara yol açabilecek bir problem olarak değerlendirilen iklim değişikliği, bilhassa son yıllarda uluslar arası gündemi de meşgul etmektedir.

Bir çok vakit küresel ısınma ile iklim değişikliği kavramları aynı anlamda kullanılmakta sadece iki kavram içinde fark bulunmaktadır.

  • Küresel ısınma; Dünya üstünde yıl süresince kara, deniz ve havada ölçülen averaj sıcaklıklarda görülen artıştır ve dünyanın averaj ısı değerlerindeki iklim değişikliğine yol açabilecek artışı ifade eder.
  • Küresel iklim değişikliği ise; belirli bir bölgedeki mevsimlik ısı, yağış ve rutubet değerlerindeki değişimleri ifade etmektedir.

İklim değişikliğinin tesirleri içinde, tatlı su kaynaklarının azalması, besin üretimi koşullarındaki genel değişikliler ve seller, buzulların erimesi, fırtınalar, kuraklık ve çeşitli hastalıklar sebebiyle ölümlerde yaşanacak artışlar sayılabilir. Yaşam alanlarının süratli değişimine ayak uyduramayan birçok nebat ve hayvan türünün neslinin yok olacağı öngörülmektedir.

DSÖ’nün verilerine nazaran, sıtma ve yetersiz beslenme şeklinde nedenlerle milyonlarca şahıs ölümle karşı karşıya gelecektir. İklim değişikliğinin sonucunda, dünyanın 2°C eşiğinin üstündeki bir ısı artışına maruz kalması halinde dünya ekonomisi ve insani kalkınmada geniş çaplı gerilemelerin olacağı düşünülmektedir.

The post İklim Değişikliği Nedir? appeared first on Ogreniyo.com.