İç Enerji, Sıcaklık ve Isı

tarafından
138
İç Enerji, Sıcaklık ve Isı

Konu Anlatımı – Konu Anlatımı ve sosyal içerik platformu

Günlük yaşamda ısı ve sıcaklık kavramları çoğu zaman birbiri yerine kullanılarak karıştırılır. Bu kavramlar birbiriyle ilişkili ancak eş anlamlı değildir.

İç enerji

Maddeyi meydana getiren moleküllerin titreşimlerinden kaynaklanan kinetik enerjilerinin ve moleküller arası çekim kuvvetleri dolayısıyla sahip oldukları potansiyel enerjileri toplamına iç enerji denir. U ile gösterilir ve birim olarak Joule, calori veya diğer enerji birimleri kullanılabilir.

Sıcaklık

Ortalama bir molekülün titreşme etkinliğinin nicel görüntüsüdür. Maddelerin molekül boyutunda gerçekleşen titreşim artışı fiziksel değişimlere neden olur. Bu değişim bazı maddelerde gözle görülür boyutlarda gerçekleşebilir. Sıcaklık ölçümü yapılırken genleşme, basınç veya elektrik direncindeki artış gibi fiziksel değişimler ölçeklendirilir ve nicel olarak gözlemlenir. Sıcaklık T ile gösterilir. Temel büyüklerden biri olup birimi SI’da Kelvin’dir, günlük yaşamda Celcius, Fahrenheit veya başka sistemlerle ölçeklenmiş sıcaklık ölçerler de kullanılmaktadır.

“Moleküler boyutta sıcaklık” modeli
“Moleküler boyutta sıcaklık” modeli

Isı

Yalıtılmış bir ortamda farklı sıcaklıkta iki madde bulunursa sıcaklığı yüksek olan düşük olana enerji verir. Enerji aktarımı, sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. İç enerjinin aktarılan kısmına ısı denir. Q ile gösterilir ve birim olarak SI’da Joule, calori veya diğer enerji birimleri kullanılabilir. Aktarılan ısı enerjisini hesaplamak için kalorimetre kabı kullanılır.

Cisimler arasında enerji aktarımı modeli
Cisimler arasında enerji aktarımı modeli

Calori (kalori) 1 gram saf suyun sıcaklığını 14,5 °C den 15,5 °C’ye yükselten enerji miktarıdır. Ancak ısının mekanik sistemlerle daha sağlıklı bağlantısının kurulabilmesi için mekanikte olduğu gibi birim olarak Joule kullanılması daha yerinde olacaktır. (1 cal = 4,18 J)

İç Enerji, Sıcaklık ve Isı içeriği Konu Anlatımı sitesinden alıntıdır.