Hümanizm Felsefesi Nedir?

tarafından
36
Hümanizm Felsefesi Nedir?

Hümanizm, evrenin merkezine insanı koyan, insanın ahlaki olana ve evrenin bilgisine akıl yoluyla ulaşabileceğini savunan ve bunu yaparken dine ve tanrıya ihtiyacı olmadığını savunan felsefe akımıdır.    Rönesans döneminin bir ürünü olarak görülen hümanizm felsefesinin temsilcileri arasında Dante, Petrarca, Boccacio, Erasmus, Montaigne, Cervantes gibi pek çok yazar ve düşünür sayılır.    Hümanizmin merkezinde insan bulunur ve bu felsefeye göre insan, evren hakkındaki gerçekleri öğrenmek ve ahlaklı yaşamak için sadece aklına güvenmelidir. Bunun için tanrıya ve dine ihtiyacı yoktur.    Hümanizm, hayatı sadece din çerçevesinde anlamlandırmaya çalışan ortaçağın skolastik düşüncesine karşı gelişen bir düşünce olarak Rönesans dönemine büyük bir katkı sunmuştur. 

The post Hümanizm Felsefesi Nedir? appeared first on tarihibilgi.org.