Hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satışı başlıyor

tarafından
7
Hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satışı başlıyor

Hakkaniyet Bakanlığınca 15 Mart 2022’de Ankara Batı İcra Dairesi’nde pilot uygulaması başlatılan yöntem, 1 Haziran’dan itibaren Ankara, Bursa ve Kayseri il merkezleri ile ilçelerindeki satışlar için de hayata geçirilecek.

Hakkaniyet Bakanlığı’nın, hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satılabilmesine olanak elde eden yeni uygulamasına Ankara, Bursa ve Kayseri’de 1 Haziran’da başlanacak.

24 Kasım 2021’de TBMM’de kabul edilerek yasalaşan kanun değişikliğiyle İcra İflas Kanunu’na, “hacizli malın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre elektronik satış portalı”nda açık artırmayla satılmasına yönelik yargı eklendi.

Bakanlığın çalışmalarıyla hazırlanan İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik 8 Mart 2022’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle, duyuru edilen hacizli malların elektronik ortamdan satışı 15 Mart 2022’de Ankara Batı İcra Dairesi’nde pilot olarak başlatıldı.

Pilot uygulamanın peşinden Hakkaniyet Bakanı Bekir Bozdağ’ın onayıyla elektronik ortamda açık artırmayla satış işleminin yapıldığı icra dairelerinin ve illerin sayısı artırıldı.

Bu kapsamda 1 Haziran 2022’den itibaren Ankara, Bursa ve Kayseri il merkezleri ile bu şehirlerin ilçelerinde ilanı yapılacak satışlar elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Uygulama, 2023’ün Mart ayına kadar ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞ HAKKINDAKİ HÜKÜMLER

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik’e bakılırsa, açık artırmayla satış işlemlerinde, taşınırın açık artırma şartnamesi, göç eder ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık artırma ilanı, açık artırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma netice raporunun kullanımında zorunluluk bulunuyor.

Şartnamede, göç eder ya da taşınmazların temel detayları yer alacak ve artırmaya katılacakların muhammen kıymetinin yüzde 10’u oranında nakit güvence yada banka güvence mektubunu tevdi etmeleri gerektiği yazılacak.

Artırmaya katılabilmek için hacizli malın değerinin yüzde 10’unu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı icra eden icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üstünden yatırılması mecburi olacak.

Gösterilecek teminatın, güvence mektubu olması halinde ise artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar mektup, satışı icra eden icra dairesine elden yada sistem altyapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilecek.

EN DÜŞÜK TEKLİF 100 LİRA OLACAK

Elektronik Satış Portalı’nda meydana getirilen açık artırmada teklif verme süresi 7 gün olarak belirlenirken, elektronik ortamda teklif verebilmek için Hakkaniyet Bakanlığınca hazırlanan sözleşmenin katılımcılar tarafınca kabul edilmesi lüzumlu olacak.

Açık artırmada, teklif verenlerin kişisel detayları, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç asla kimse tarafınca görülemeyecek, teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde 1’inden ve 100 liradan azca olamayacak.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak. Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir defaya mahsus olmak suretiyle 10 dakika daha uzatılacak.

İHALENİN YAPILMASI AŞAMASI

Yönetmeliğe bakılırsa, birinci ve ikinci artırma icra müdürü tarafınca ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si üstünden başlatılacak. Şartların yerine gelmesi halinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilecek.

İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması halinde alınan güvence iade edilmeyecek, satış harcamalarına mahsup edilecek. Güvence bedelinin kalması halinde ise kanun hükümlerine bakılırsa belirlenecek hak sahiplerine alacaklarına mahsuben ödenecek.

Birinci artırma sonucunda ihale bedelinin ödendiği tarih itibarıyla açık artırma ilanı Elektronik Satış Portalı’ndan kaldırılacak, ihale bedelinin ödenmemesi durumunda ise ikinci artırma sonucuna kadar açık artırma ilanı erişime açık tutulacak.

Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi sebebiyle ihalenin yapılamadığı yada en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edilmiş olduğu hallerde ise ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde yeniden yapılacak.

Satış talebi, teklif verme süresi başladıktan sonrasında geri alınamayacak, teklif verme süresinin bitimine kadar borcun tamamen ödenmesi halinde ise satış durdurulacak.