Gerçeklik ve Doğruluk Arasındaki Fark Nedir?

tarafından
21
Gerçeklik ve Doğruluk Arasındaki Fark Nedir?

Gerçeklik ve Doğruluk kavramları günlük dilde sıkca birbiri yerine kullanılan ve sanki aralarında herhangi bir anlam farkı yokmuş gibi görülen kavramlardır.    Ancak bu iki kavram, bilgi ve varlık felsefesi (epistemoloji ve ontoloji) açılarından değerlendirilirse, birbirinden farklı şeyler oldukları ortaya çıkar.   Şimdi kısaca bu farkı inceleyelim.    Gerçek, insan bilincinden bağımsız olarak vardır.   Gerçek, bizim dışımızda ve bizden bağımsız olarak vardır.   Gerçeklik somuttur, nesneldir. Biz onu kavrasak da, kavramasak da vardır.   Bu bağlamda gerçekliğin iki temel yönünün bulunduğu söylenebilir.    Bunlar “dışsallık” ve “somutluk” yönüdür.    Nesnelerin öznenin algısından bağımsız olarak var olması durumuna “dışsallık” denir.

The post Gerçeklik ve Doğruluk Arasındaki Fark Nedir? appeared first on tarihibilgi.org.