Felsefenin Alanı TYT Felsefe

tarafından
21
Felsefenin Alanı TYT Felsefe

Mevzu Anlatımı – Mevzu Anlatımı ve toplumsal içerik platformu

Felsefe en kısa tanımıyla bilgelik sevdası geçmiş gelen, philia ve sophia kelimelerinden türemiş olan bir arayıştır. Philia ve sophia Yunanca kelimelerdir, philia bilgelik sophia da sevgi kelimeleri gelir. Felsefe Türkçe’ye çevrilmiş halidir. Felsefede kati bir informasyon yoktur, felsefe kelimesi Yunanca’da durmak değildir doğru bilgiyi arayışınızı gelir. Felsefenin doğru informasyon verdiğini söylemek doğru değil, fakat felsefe doğru bulunduğunu ulaşmanın en kolay yoludur.

Felsefede cevaplar yoktur, felsefe sorularınızdan ibarettir. Felsefede en doğru cevabı veren felsefeci değil, en doğru suali başkalarına sorduran felsefeci biri çıkmaktadır. En basitinden Tanrı’nın var mıdır sorusunun cevabı, Tanrı’nın var olup olmadığını söylemek, bunu ispatlayacak soruları sormaktır. Onları Tanrı’nın yokluğunu korumak için çaba sarfeden bir felsefeci, var ise Tanrı vardır ve beş duyu organımızın da var, niçin Tanrı’yı ​​göremiyoruz, duyamıyoruz ve ona dokunamıyorum tarzında içeriğindeki çeşitliliği ve vaktimizde sual sormalısınız. Aksiğinde filozofun felsefede adının geçmesi olası değildir.

Felsefe kelimesi ortaya çıkmış olduğu ve felsefenin oluşumunun ilk adımlarının atılmış olduğu o günlerde, iki ipucu düşünür vardır. Bunlardan ilki philosophos düşünürler, şu demek oluyor ki bilgeliği arayarak hakikate çalışabiliyor çalışan düşünürler, diğeri ise sophos düşünürler şu demek oluyor ki bilgeliğe ulaştıklarını düşünerek hareket eden düşünürler. Günümüzde sophos düşünürler felsefeye alınmamış ve felsefenin arkasından ibaret olması baz bazında bir düzenleme yapıyor. Kısaca felsefe bilgeliğe erişme çabasıdır, felsefeye nazaran bilgeliğe haiz değildir.

Bilgiyi sevmiş olarak, hakikate ulaşmaya çalışan ve felsefe yapmış olup, felsefeyi araştırarak, ilgili alanlardan uzak düşünürlerin fikirlerini devamlı okuyarak ilerleyen kişilere felsefeci deniyor. Filozoflar yalnızca doğru bilgiyi bularak olduğundan çalışıyorum. Kısaca felsefe bir çardır, sarf etmesini bir amaca hedefleyin. Felsefe asla net bilgilerden ibaret değildir, buna nazaran felsefe bir bilim de değildir. Bazı düşünürler felsefenin biliminde olduğu sonucuna varılıyor, bilimde net ağı vardır, felsefede ise burada şu şekilde olabilir, felsefenin bir bilim kurulu.

Felsefede bilgelik, sınırı olan bir çevre dostu bilgiyi bilmiyor, değil, tüm alan bilgisini alan alanını yönet. Kısaca felsefenin orada olduğu, evrende mevcud yada olmayan fakat olduğu iddia edilen ve büyük bir kitleyi bu şekilde etrafına toplayan onu şey felsefenin olabileceği olabilir. Bir şeyden ibaret değildir, felsefe tek bir düzenek de değildir. Felsefe onu şeydir, evrene dahil olan onu şey felsefe ile ilgili olabilir.

Felsefede bilgeliğe yönelik ürünler için, üstünde düşünürlerin ilk ilk nedenlerini ve ilk ilkelerini araştırmak istiyor. Bu da sadece öteki bilimleri mümkün olabilir. Kısaca felsefe öteki tüm bilimler ile ilişki içerisindedir. Felsefede tümel informasyon, hakikat, gerçek zamanlı olarak. Kısaca felsefe tümel değerlendirmesi şu demek oluyor ki hakikate erişme çabası olarak değerlendirilir.

Felsefe Iyi mi Dünyaya gelmiştir?

Felsefe Nasıl Doğmuştur?
Felsefe Iyi mi Dünyaya gelmiştir?

Felsefe ilk insanlardan bu yana, evrende inanılan her şeyi sorgulamaya başlarken ortaya çıkmıştı. İlk filozoflar, probleminin sorgusuz ve sonsuz inandıkları şeylerin gerçekliği üstüne tartışıldı. Onlar hakkında felsefesinin ana soruları olan doğru informasyon var mı?

Felsefenin doğasının ana sebebi meraktır. Merak ve öğrenme arzusu, felsefenin hala ana taşıdır. Kısaca bu iki duygu olmadığı halde, felsefe olması imkansızdır. Ve acayip olan, bu iki duygunun olduğu da felsefede hala bir tartışmadır.

Bunun haricinde, mitoloji ve din ile ilgili cevaplar, burada tam olarak doygunluk etmemiş cevaplardır. Kısaca, büyük bir toplulukta toplanırken cevaplar, çevrede dinleyen adamlara olan güvenin azaldığı zamanlarda bunu yapabilir ve etmemeye başlamış ve felsefenin doğuşunu açtı. Toplumsal refah ortamının yüksek olması da, felsefenin doğuşunda büyük rol oynamıştır. Özgürce ifade edebilmeleri de, felsefenin doğuşuna ortam hazırlandı.

https://kisaca.konuanlatimi.net/87/felsefeyi-ilk-kim-bulmustur-felsefenin-ortaya-cikisi

Felsefe Niçin Gereklidir?

Felsefe Niçin Gereklidir?
Felsefe Niçin Gereklidir?

İnsani çevreyi, yaşamış olduğu çevreyi isteğini istiyor. Bunun en büyük kanıtı, doğumunun birkaç yaşlarında geçmiş olanın devamlı sorulması ve bir şeyleri öğrenmeyi arzulamasıdır. İnsan yaşamış olduğu toplumda ve dünyasında olan onu terimi, kafasındaki soruları açık bir açıklık getirmek istemektedir. Kısaca esasında felsefe, insanı bir Trenden değerlendirilebilir. İnsanların kafalarında oluşturulan sorulara, yanıt verilemese safra yanıt durumunda sorular sorarak, yönlendirmeli felsefe, var olduğu yerde, insanlık kendiyle ve çevresiyle ilgili büyük yanılgılara düşecektir.

Felsefe insanlara, onlar için lüzumlu olan şeyi öğretiyoruz. Her şeyden ilkin, insanoğlu felsefe yapabilir disiplinli düşünmeyi ve emek vermeyi öğrenir. Bunun yanında sıra, insanoğlu felsefe yapabilirken vakalara eleştirel gözleşte, durum sorgulayabilme lüksüne haiz oluyor. Neyin iyi mi, ne şekilde, kim tarafınca gerçekleştirildiğini sadece felsefe açıklaştı. Felsefe insana düşünmeyi ve düşünce sahibi olabilmeyi öğretir. İnsanlar felsefeğiyle okur ve bilgilenir.

Felsefenin Tanımları

Felsefenin Tanımları
Felsefenin Tanımları

Felsefe, kendini tanımlayan filozofa bağlı olarak geliştiğinden bazıları, günümüze kadar çeşitli tanımları ulaşmış bir hakikat ürünüdür.  Gelin Felsefenin tanımları neler görelim.

  • Felsefe; insan, evren ve onlarla ilgili kafa kafalarının soruların cevaplanmasını önleme özelliği var var olanların temel ilkelerini ve ilk nedenlerini araştıran, tertipli, birleştirici, sistemli, eleştirici yöntem bir informasyon ve düşünüş biçimi ve tüm bunlara erişme çabasıdır.
  • Felsefe; insanoğlunun doğası, yaşamı ve yaşamış olduğu dönemde toplumu anlayabilmesi ve onlarla ilgili olarak düşünebilmesi ve bilgelik arayışında, kendileri cevaplayabilecek niteliklerine gelebilmesi üstüne meydana getirilen işlemler ilerlemiş bir disiplindir.
  • Felsefe; bilginin üstünde bulunan bazı doğrulara ulaşarak, bu doğrular üstüne emek harcama yapmış olup bilgiyi tam olarak anlayabilme çabasıdır. Felsefe, doğruya ulaşmayı hedef, eldeki bilgiler devamlı ayıklar ve eleştirel bir süzgeçten geçirerek insanlığın önünde sunar.
  • Felsefe; kesinleşmiş ve çevresi ve kesinleşmiş vakaları anlama, izahat ve yorumlama çabası olarak tanımlanabilir. En geniş anlamıyla felsefe; insanı, evreni, sıralama anlayabilmesi için devam eden bir araştırma gayreti, birleştirici ve bütünleştirici bir izahat çabasıdır.

Felsefenin Özellikleri

Felsefenin Özellikleri
Felsefenin Özellikleri

Felsefe informasyon değil, bilgiyi anlama ve üstüne düşünerek kendine nazaran cevaplar bulma ve bu cevapları burada en doğru şekilde yönlendirmeden çabasıdır. Felsefe asla net bilgilerden ibaret olmasın, onu süre hakkında düşünmek, kaplamak ve öteki tüm bilgiler bu akıştan yok edebilmek değildi.  Felsefe devamlı olarak devam eden, bitmeyen ve yüzyıllar geçse de bitmeyecek olan bir süreçtir. Felsefede esas olan, doğru kimsenin ne kadar doğru bulunduğunu ve bu problemi çözdüğünü iddia etse de, süre içinde o tezler, düşünülse de ve her şey en başa dönmektedir. Kısaca felsefe bitmeyen ve bittiği düşünülse fa, bittiği yerden yönlendirerek tek tek çabadır.

Felsefe eleştiridir. Felsefe bir şeyler eleştirmekten ibarettir. Felsefede bilgiler devamlı olarak eleştirilir. Bu eleştiriler mantıklarla desteklendiği halde, eleştiri kabul edilir ve eleştirilen bilginin geçerliliği kaybolur. Felsefede destekçi bulmak zor olsa gerek, bulunsa dahi kalıcı değil, sürekli bir aradasınız.  Felsefe menüsünde bir tüm olarak ele alarak. Parçalarına ayrılarak ele alınırken, parçaların bilgisi olacak. Bu informasyon kesinlikle ana bilgiyi bilmiyoruz. Ana ürün bilgisini elde etmek, sadece tümüyle o ürün ile ilgilenerek mümkün olabilir.

Felsefe akıl ilkelerine dayanan bir prensiptir. Kesinlikle duygusal bilgiler, göz ardı. Odalarında Tanrı var mıdır sorusuna verilen, verilen var cevabı bir yanıt olarak kesinlikle kabul edilmemiş. Hisler yanıltıcıdır ve doğru şeyler yapmadan asla güvenli olunamamaktadır.  Felsefede dönemin koşullarına nazaran sıralanmış gösterilebilir. Seneler geçtikçe teknolojiyi, akılların da gelişmesini elde etmiştir. Akılların gelişmesi, yeni felsefi ortaya çıkan çıkarmış ve eskilerin üstüne birer sünger çekilmiş olduğu niçin oldu. Kısaca felsefe zaman içinde ilerleyen ve eski bilgiler yok eden bir sistemdir.

Felsefe onu şeyden ilkin bir meydan okuma, karşı çıkma ve karşı tarafı reddetme ürünüdür. Felsefede onu süre karşı tarafın fikri eleştiriliyor ve daha önemlisi bu düşünce onu süre çürütülmeye çalışılıyor. Kısaca felsefi bir fikre, daha başka bir akıl daha başka bir yerde bakabileceğinden ilkin, eleştiriye ve fikirlere açık olmak esastır.

Felsefenin İşlevi ( Felsefe Ne İşe Yarar?)

Felsefe bilimleri yol gösterme ve sordurulmuş olduğu sorular ile bildiklerimizin gelişmesini sağlayarak, ciddi bir bulunan bir ustalaşmış disiplindir. Felsefenin sorularıyla geliştirir ve geliştirilir. Felsefe yöntemiyle bilimin kapıları açılır ve bilimin olduğu noktadan oldukça daha ilerilere gidebilme şansına haiz olur.  Felsefe anlama ve aslını dahi görebilme ihtiyacını en iyi şekilde giderir. Felsefe, yaşadıkları dünya dünyası hakkında informasyon sahibi olur ve cevaplayamadıkları soruları cevaplayabilme lüksüne kavuşur.

Felsefe inançların oluşturulmasını sağlayarak, olmasını doğru inanca ulaşabilmelerini seçin. Felsefe temizlemek dini inançlar sorgulanır ve açıklamalara nazaran en doğru inanca ulaşılır.  Felsefe insanı insan olabilme bilincine ulaştırmakta ve yönlendirmekte olan insanoğlunun durumu şeyleri en doğru şekilde gerçekleştirebilmelerini yapıyor. Dirimsel anlamalarını ve kolaylıkları görebilmelerini felsefe, insanlara daha kaliteli bir yaşam bilinci sunmakta ve orada daha kaliteli yaşamasını göstermektedir.

Felsefe insana eleştirel bir görüş açısı kazandırarak, orada gerçekleri sorgulamalarını seçin. Bu esasında yönetiliyor ve eğitim hayatlarını şekillendiriyor. İnsanlar eleştirel bakıp sorgulamalarında, onlarda olduğu benzer biçimde kabul edilebilirler ve değişik şeyler üretebilme lüksüne haiz olurlar.  Felsefe toplumsal yaşantıyı etkilenmesi, pozitif tek tek gelişim sergilenmekte olduğu yerlerde.

Felsefe ruh güzelliği yapar, bunu yapar, burada ruhunda gizlenirken soruları ortaya çıkarır ve orada o sorulara en doğru cevapları bulabilmelerini ihtiva eder.  Felsefe informasyon toplumu oluşturmayı amaçlayan ve buradaki bilgiler en iyi şekilde değerlendirilirken topluluktur. Bilginin üremesine ve doğru bilginin yayında bulunan bir disiplin, bilgisayarda en doğruya ulaştırıyor.

Felsefi Problemci (Felsefenin Soruları)

Felsefenin sorularına doğru cevapları vermek imkansızdır. Şu sebeple cevaplar ne kadar doğru olurlarsa olsunlar, süre içinde daha doğru bilgiler ile çürütülerek yok edilebilirler. Mühim olan felsefenin yapılması cevaplamak değil, o sorulara en doğru cevapları verebilmeyi ayarlamaktır.  Felsefenin cevapları filozoflar yapıldığını söylemiş oldu. Aksine felsefede sorular filozoflar tarafınca sorulur. Bu sorular, bundan önceki bakış açısını eleştirecek, içeriğe eklenebilir ve bu mevzuda önceki en doğru cevabı verebilecek suali beklemek üzerinedir.

Felsefi soruların cevapları fikir bilgisine dayanmaktadır. Kişilerin fikir detayları ne kadar güçlü olursa, doğru cevapları vermeleri de o denli olası hale getirmek. Felsefede fikir ne kadar kuvvetliyse, sorular da o denli güçlü olacak ve cevaplanması karmaşık hale getirilerek burada kafalarını karıştıracaktır. İnsanları doğru şekilde çekmek ve onları en gerçekçi cevaplara ulaşabilmelerini istiyor, sadece kafalarında karışmasını sağlayarak yapabiliyor.

Felsefi sorular, ilgili bilgiler Bunun yerine madde olması koşul değil. Fakat mühim olan, özünü bulmak ve özünü kanıtlayacak doğru suali sormaktır.  Felsefi sorular süre içinde değişebilir yada üstünde oynamalar yapabilir. Felsefede cevaplar kati değildir benzer biçimde, sorular da kati değildir. Felsefede doğru suali sora yaparken, çürütülemeyecek suali sormak için suali detaylandırmak

Felsefeci Kimdir?

Filozoflar doğru planlama ve bilgeliğini kabullendirmek isteyen üyeliği. Hepimiz felsefeci olabilir. Sadece felsefeci olup, o şekilde kalacaktır, ilgili fikir ile ilgili o güne nazaran şu anki onu, onun bilinmesi ve soruların buna nazaran yönlendiriliyor.  Filozoflar sorgulayıcıdır ve şüphecidir. Şüpheci olmayan felsefeci değil. İnsanları doğru şekilde tespitrayarak yapmak, onu şeyden kuşku etmek ve şüphelenileninizin var bulunduğunu gösterebiliyor.

Filozoflar ilgili düşünceye bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Filozofların fikri süre içinde değişebilir. Mühim olan hangi düşüncede olunursa olunsun, tatminkar soruların sorulabilmesidir.  Filozoflar kuşku edip sorguladıkları filozofların düşüncelerinden etkilenebilir. Bu düşünceler ilerleyen olabilir, düşüncelerin değişmesine de niçin olabilir. Mühim olan sorgulamak ve söylenilen onu sözün, onu kelimesinden kuşku etmektir.

Filozoflar yaşadıkları çağlarda anlaşılabilirilmiş olduklarında. Bunun sebebi, o dönemin o filozofun edinmiş olduğu yerde haiz olması ve onun kadar araştırma yapmamasıdır. Bundan dolayı büyük filozofların düşünceleri, sadece onlar öldükten sonrasında kabul görüldü. Mühim olan kabul edilen suali, bir bölgelere yazmak ve geleceğe bırakmaktır. Felsefede görüşler, filozofların varlığına bağlı olarak ifade ediyoruz. Filozofların düşünceleri, o devrin yapısını ve görüşünü etkiliyor. Bununla birlikte filozoflar da, o devrin görüşlerinden ve yapabileceğini etkiliyor. Tahta bir seviye vardır ve filozoflar sadece edindiğiniz bilgilere nazaran dönemin şekillenmesini sağlayabilmektedir.

Filozofların düşünceleri, ne kadar somut temeller üstüne atılmış olsalar da, aslına bakarsak hepsi lazımdır. Filozofların düşünceleri dönemin hususi durumunu etkileyebilir, fakat esasında o çağ, etrafta sorulardan etkilendi. Filozoflar okuyup ve araştırıp anladıklarını, sadece yorumlayarak sorular üretebilir. Kısaca filozofların düşünceleri de kati temeller üstüne atılmış değildir.  Filozoflar, onu ne ilgileniyorsa mevzu başka olsa da, öteki konuların da temellerini bildiğiniz. Şu sebeple felsefe mevzular birbirleri ile beraber ve filozoflar sadece bu şekilde doğru soruları sorarak, doğru bilginin aktarımını yapabiliyor.

Filozoflar yaşadıkları çağda vaka olaylardan, durumlardan ve konulardan etkilenerek sorular sormaktadır. Kısaca filozofların sordukları sorular, bugün mantıksız gelse de, o günün, o dönemin ve o yerin koşulları göz önünde tutarak sakularak alınabiliyor. Çürütülmüş ve işe yaramaz, insanlarda yeni bir akış yaratmaz olan filozoflar, felsefeden silinmiş mahkumdur, bu alanda ortak mevzulara değinmek için.

Filozofların kişisel birikimleri ve yaşantıları düşünme terimi etkilenmesinde büyük rol oynayacak. Bir filozofun okumuş olduğu kitapları, yaşamış olduğu vakalar ve büyümüş olduğu aile tüm yaşantısını etkilemekte ve fikirlerine de yansımaktadır. Buradaki filozofların sordukları sorular geçerlilik görseler de, esasında yönelik düşüncelerden ibaretlerdir. Kendilerini soruları sorgulanırken, bu durumların da gündeme nazaran yapılır. Şu sebeple bir filozofun ailesi bir problemi, yaşantısındaki bir problemi, sorgulaması ve bilgisiz olması durumunda kimi zaman kafasını karıştırması kabul edilir. Fakat gene de, durum ne olursa olsun olsun, bu birikimler oldukça canlı ve gerçekçi de olabilir. Kısaca, felsefeci, yaşamış olduğu dönemin zamanı yüzyıllar geçmiş olması durumunda, bugün hala geçerlilik görebileceklerini sorabiliriz. Ve ne kadar süre geçerse geçsin insanoğlu bu soruları yanıtlamakta yetersiz kalabilir.

Felsefenin Alanı TYT Felsefe içinde ne olduğu Mevzu Anlatımı sitesinden alıntıdır.