keyboard_arrow_down Felsefe

Ekspresyonizm Nedir?

Ekspresyonizm Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ekspresyonizm, yirminci yüzyılın başlarında Almanya’da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Dilimizde dışavurumculuk olarak da anılan akımın başlangıç tarihi konusunda tarihçiler arasında tartışmalar sürmekle birlikte, genel olarak 1900, 1910 yılları arasında...

Minimalizm Nedir?

Minimalizm Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Minimalizm Nedir ? Minimalizm kelime anlamı olarak basitçe “sadelik” olarak nitelendirilmektedir. Fakat minimalizmi bundan ibaret görmek doğru değildir. Zira minimalizm aynı zamanda bir yaşam felsefesi, bir sanat dalıdır. Minimalizm Nedir? Hayatın birçok alanında...

Paradigma Nedir?

Paradigma Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Paradigma Nedir? Düşüncesi ile paradigma, bilim adamlarının yetiştiği ortam, düşünce biçimi, bilimsel başarı, gelenekler ve değerler, kuramlar, model ve stratejiler, metafizik kuramlar, herkesçe kabul edilen öğretiler, zamanında dünya görüşü gibi...

Hermeneutik Nedir?

Hermeneutik Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hermeneutik Nedir? Hermeneutik ya da hermenötik, düşünce felsefesinde sıkça rastlayacağınız terimlerden birisidir. Kaba tanımı ile yorum bilgisi anlamına gelmektedir. Hermeneutik terimi, daha derin anlamı ile, yorumcu ve metin ilişkisi arasındaki...

Empati nedir?

Empati nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Empati nedir? aslında gündelik yaşamımızda sürekli karşılaştığımız kavramların başında gelir. İnsanın insanı anlaması, insanın bir canlıyı anlaması nihayetinde insanın bir varlığı en etkili biçimde anlamasının kelime karşılığına empati denmektedir. Burada...

Nominalizm nedir?

Nominalizm nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Nominalizm nedir? tanımını yapacak olursak, genellikle sadece adcılık olarak bilinmektedir. Var olan bütünsel kavramları gerçek dışı sayıp onların sadece birer ad olduğunu başka bir şey ifade etmediğini göstermeye çalışan bir...

Düşünce Orucu

Düşünce Orucu

Bu yazı sabitlenmiştir.

Oruç kelimesi, köken itibarıyla Farsça olup “ruza” kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Ruza ise Farsçada “günlük”anlamına gelmektedir. Arapçadaki karşılığı ise “savm” olup savm, “bir şeydenuzak durmak” anlamındadır. O halde, oruç günlük olarak...

Felsefenin Kaynağı, Mahiyeti ve Yararı

Felsefenin Kaynağı, Mahiyeti ve Yararı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Felsefenin Kaynağı Tarihin yöntemsel düşüncesi olarak felsefe, iki bin beş yüz yıl öncesine gitmektedir. Bu çerçevede bu kadar köklü bir zamana dayanan kaynaklara sahiptir. Başlangıç, kökenden başka bir hususu anlatır....