keyboard_arrow_down Felsefe

Borderline kişilik bozukluğu nedir?

Borderline kişilik bozukluğu nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kişilerin kendilerini önemsiz görmesi olarak adlandırılan Borderline kişilik bozukluğu bir anda ortaya çıktığı gibi özellikle sonuçları itibariyle de ciddi sorunların oluşmasına neden olabilmektedir. Kişinin tüm yaşamını ve başkaları ile olan ilişkilerini etkileyen...

Stockholm Sendromu nedir?

Stockholm Sendromu nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Stockholm sendromu, tahammül edilemeyecek ilişkilerden muzdarip olan ve sürdürülemez bir evlilik içinde olan kişilerin, bu duruma sebep olan kişiye bağımlılığını anlatır. Adını 1973 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşanan olaylardan almıştır....

Diyalektik Materyalizm Nedir?

Diyalektik Materyalizm Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Diyalektik Materyalizm bir felsefe akımıdır ve Karl Marx ve Friedrich Engels bu akımın öncüleri olarak kabul edilmektedir. Temelde akımın öncüsü Karl Marx olmuştur ve Marksizm ile bağlantılı bir akım olarak...

Agnostik ne demek?

Agnostik ne demek?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Agnostik ne demek? Sorusunu soran insan, var olduğu günden bu yana evreni anlamaya yönelik çabalarının da etkisiyle birtakım düşünceler geliştirmiştir.  İnsanın, evrenin varlığı ve oluşumuna yönelik sorularına cevap ararken geliştirdiği düşünme metotlarından agnostisizm...

Feminist ne demek?

Feminist ne demek?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Aydınlanma Dönemi insanların düşünme biçimlerinde de köklü değişikliklere yol açması açısından önemlidir. 18.yüzyıldan sonraki düşünsel gelişmeler ve değişimler toplumsal, siyasi ve hukuki alanlar başta olmak üzere birçok alanda etki göstermiştir. Feminist...

Feodal ne demek?

Feodal ne demek?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Feodalizmi oluşturan şartlardan biri toprağa dayalı bir sistemin olması gerekliliğidir. Feodalizmin ortaya çıkış koşulları her toplum için farklı zaman dilimlerinde gerçekleşmiştir. Bunun sebebi toplumların sosyo kültürel yapılarındaki farklılıklardır. Feodal ne demek? Feodalizm...

Öznel yargı nedir?

Öznel yargı nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Öznel yargı nedir? Sorusunun en açık cevabı; Doğru ve yanlışın herkese göre farklılık gösterdiği bir düşünce biçimi olmasıdır. Kavram, ”ben ve birey” kelimelerini de kapsayacak şekilde anlam içerir.  Öznel yargıya göre doğru ya...

Ütopya ne demek?

Ütopya ne demek?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Gerçekleşme ihtimali olmayan düşünceler ütopya kavramını ifade eder. Kelime, felsefi bir terim olarak ele alındığında; gelecekte olması hayal edilen lakin günümüzde mevcut olmayan toplumsal düzenler ve siyasi oluşumlar ütopyanın konusu...

Kast sistemi nedir?

Kast sistemi nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kast sistemi nedir? Sorusuna verilebilecek en net cevap; Irk ve din ayrımı sonucu oluşmuş Hindistan’da uygulanan bir toplumsal düzen olduğudur. Bu düzenin ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Kapalı bir tabakalaşma...

Hedonizm Nedir?

Hedonizm Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hedonizm, hayatın merkezine hazzı koyan bir felsefi akımdır. Hazcılık olarak da bilinir. Akımın öncüsü Sokrates’in öğrencisi olan Aristippos’tur. Aristippos’a göre hayatın amacı insanın hayattan mümkün olabildiğince çok haz almasıdır. Hedonizm nedir daha detaylı inceleyelim. Hedonizm Nedir?  Hedonizm...