keyboard_arrow_down Felsefe

Nietzsche Felsefesi ve Üstinsan Tanımı

Nietzsche Felsefesi ve Üstinsan Tanımı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Nietzsche Felsefesi: 19. Yüzyıl Filozoflarından Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-25.8.1900) yaşamı bakımından 19. Yüzyıla, felsefesi ve yol açmış olduğu etkisinde bırakır bakımından ise hem 20. yüzyıla hem de geleceğe aittir. ‘Gelecek’ terimi...

Kişilik bölünmesi nedir ? Belirtileri nelerdir ?

Kişilik bölünmesi nedir ? Belirtileri nelerdir ?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Dissosiyatif kişilik bozukluğu tanımıyla değerlendirilen durum, hastalarda kişilikler içinde geçişe imkân tanımaktadır. Kişilik bölünmesi olarak isimlendirilen durumun ortaya çıkışı tamamıyla çocuk yaşta yaşanmış olan travmalara bağlıdır. Kişilik bölünmesi nedir ? Belirtileri nelerdir ? daha detaylı...

Sanat Felsefesinde Klasik Müzik Nedir?

Sanat Felsefesinde Klasik Müzik Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sanat felsefesinde klasik müzik nedir? Sanat felsefesi için klasik müzik genel olarak kültür seviyesi ile ilişkilendirilen, halk müziklerinden kesin çizgilerle ayrılmış, kökeni Batı Avrupa’ya dayanan bir müzik türüdür. Klasik müzik türünün en önemli...

Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı Nedir?

Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Erikson psikososyal gelişim kuramı, bir insanın sağlıklı bir ruh haliyle yetişebilmesi ve gelişebilmesi için 8 ayrı dönemde, çeşitli hedeflere ulaşması gerektiğini savunan bir psikoloji kuramıdır. Bu hedefler de Erikson’a göre...

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik Nedir?

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Psikolojik ve rehberlik danışmanlığı bireylerin hayatlarında yaşadıkları sorunları çözmeleri ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayan bir meslektir. Bireylere kişisel, sosyal, akademik ve kariyer alanlarında katkılar sağlayarak onların gelişmesini sağlar. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mesleğini...

Posttravmatik stres bozukluğu nedir?

Posttravmatik stres bozukluğu nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Posttravmatik stres bozukluğu nedir? Posttravmatik stres bozukluğu, kişinin aniden ve yüksek derecede kendisinde korku, üzüntü yaratacak duygular uyandıran olaylarla karşılaşması neticesinde oluşan ruhsal bir problemdir. Yapılan bilimsel çalışmalar ve tespitler göstermektedir...

Spekülasyon ne demek?

Spekülasyon ne demek?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Spekülasyon terimi hem felsefi açıdan hem de ekonomiyi ilgilendiren konular açısından ele alınabilecek bir kavramdır. Öyleyse şu soruları yöneltmek yanlış olmayacaktır. Spekülasyon ne demek? Felsefi açıdan nerelerde kullanılır? Ekonomide spekülasyon ne...

Kuram ne demek?

Kuram ne demek?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kuram kelimesi Latince’de inceleme, tetkik etme, dikkatlice bakma gibi anlamlara gelen bir sözcüktür. Arapça nazariye kelimesi de teori ile eş anlamlı bir sözcüktür. Teori, nazariye ve günümüzde kuram sözcükleri aynı...

Radikal ne demek?

Radikal ne demek?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Radikal yani köktencilik kavramı insan yaşamını ilgilendiren her alanı kapsayabilecek bir nitelik taşır. Radikal ne demek? Radikal kavramını hangi alanlarda kullanabiliriz? Bu ve benzeri sorularınıza cevap arıyorsanız hazırladığımız makalede detaylı bir inceleme ile...

Kalıp yargı nedir?

Kalıp yargı nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kalıp yargı nedir? diye sorduğumuzda verilecek en iyi cevap; toplumsal grupların veya bir toplumun tüm bireyleri tarafından belirli özellikler doğrultusunda göstermiş olduğu davranış hareketleridir. Kişinin içinde bulunduğu toplumsal gruba göre...