keyboard_arrow_down Felsefe

Narsizm Nedir?

Narsizm Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Narsizm ya da Türkçesi ile özseverlik, bir kişinin kendi bedensel ya da zihinsel benliğine karşı duyduğu aşktır; kişinin kendisine duyduğu hayranlık ve bağlılıktır. Bu özellikleri taşıyan kişiler de narsisttir. Kelimesi köken...

Varoluşçuluk Nedir? Varoluşçuluk Felsefesi

Varoluşçuluk Nedir? Varoluşçuluk Felsefesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Varoluşçuluk, insanoğlunun ilkin var bulunduğunu ve değerleri ise kendisinin oluşturduğunu korumak için çaba sarfeden bir felsefe akımıdır. Birbirlerine bütünüyle karşıt konumları işgal eden töz metafiziğiyle oluş metafiziği aslına bakarsak bir...

İlk Filozoflar Kimlerdir?

İlk Filozoflar Kimlerdir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Felsefe tarihinin ilk filozofları, Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes olarak kabul edilir. Bu filozofların üçü de, İzmir’in güneyinde bulunan Miletos’ta yetişmişlerdir. O çağlarda Miletos, Yunanistan’ın bir kısmı olan ionia’nın doğrusu Ege...

Anarşizm Nedir? Anarşist Felsefe Nedir?

Anarşizm Nedir? Anarşist Felsefe Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Anarşizm nedir? Anarşizm özetlemek gerekirse, devleti, insanları hem sömüren hem de özgürlüklerini kısıtlayan, aslı itibarıyla fena bir kurum olarak yorumlayan bir ideolojidir. Anarşizmi incelemeden ilkin, anarşizm hakkında yaygınlaşmış bir genel...

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) Nedir?

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Epistemoloji, felsefenin en temel disiplinidir. Bunun en mühim sebebi, onun öteki tüm disiplinlerin informasyon iddialarını sorgulayıp ilke ve kavrayışlarını temellendirmesidir. Epistemoloji, felsefenin en mühim alt dalları yada disiplinlerinden biridir. “Bilgi”...

Platon Kimdir? Platonun hayatı (M.Ö 428-348)

Platon Kimdir? Platonun hayatı (M.Ö 428-348)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Platonun Hayatı: Platon Kimdir? Eski Yunan filozofu Platon, Sokrates’in talebesi ve Aristoteles’in öğretmenidir. Yazıları hakkaniyet, güzellik ve eşitlik mevzularını ele almasının yanı sıra güzel duyu, siyasal felsefe, tanrı bilim, evren...

Felsefi Düşüncenin Özellikleri Nelerdir?

Felsefi Düşüncenin Özellikleri Nelerdir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Antik dönemden günümüze kadar ulaşmış olan felsefe, hem de birçok kitap bırakmıştır. Üstelik şimdiye dek birçok mühim düşünür de değişik görüşler üstünden eserlerini sunmuştur. Felsefi düşüncenin nitelikleri ve özellikleri nedir?...

Felsefe Nedir? Felsefe Gerekli midir?

Felsefe Nedir? Felsefe Gerekli midir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Felsefe en yanlış anlaşılan alanlardan biridir. Bilhassa günümüzde akademisyenlerin genel kesime ulaşmaya emek vermemesi ve eleştirmenlerin felsefe haricinde söyledikleri sebebiyle felsefenin prestiji zedelenmektedir. Bu makalede, felsefe hakkında bazı yanlış anlamaları...