keyboard_arrow_down Eğitim

Hümanizm Felsefesi Nedir?

Hümanizm Felsefesi Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hümanizm, evrenin merkezine insanı koyan, insanın ahlaki olana ve evrenin bilgisine akıl yoluyla ulaşabileceğini savunan ve bunu yaparken dine ve tanrıya ihtiyacı olmadığını savunan felsefe akımıdır.    Rönesans döneminin bir...

Platon’un Mağara Alegorisi Ne Anlatır?

Platon’un Mağara Alegorisi Ne Anlatır?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mağara Alegorisi ünlü filozof Platon’un Devlet adlı eserin yedinci kitabında yer alır. Okuyucuya bir diyalog biçiminde Sokrates’in ağzından aktarılır. Alegori, Platon’un meşhur “İdealar Kuramı” düşüncesi üzerine şekillenmiştir. Platon’un “İdealar Kuramı” na...

Friedrich Nietzsche Kimdir? Kısaca Felsefesi ve Düşünceleri

Friedrich Nietzsche Kimdir? Kısaca Felsefesi ve Düşünceleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

“Tanrı öldü. Onu biz öldürdük.” ya da “Beni öldürmeyen şey, güçlendirir” gibi oldukça sıradışı ve kışkırtıcı aforizmalarıyla tanınan Alman Filozof Friedrich Nietzsche, 1844 yılında doğdu.   Belli ölçülerde Schopenhauer ve...

Nihilizm Nedir, Ne Demektir? Kısaca Tanımı

Nihilizm Nedir, Ne Demektir? Kısaca Tanımı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Latince kökenli bir kelime olan Nihilizm, “nihil” yani “hiç” kelimesinden türemiş olup Türkçe’ye “hiççilik” olarak çevrilmiştir.   Nihilizm, hiçbir değer ya da evrensel gerçek tanımayan görüşlerin ortak adıdır.   Nihilizm,...

Ayn Rand Felsefesi ve Düşünceleri

Ayn Rand Felsefesi ve Düşünceleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ayn Rand, 1905-1982 yılları arasında yaşamış olan Rusya asıllı Amerikalı romancı ve felsefecidir. Gerçek adı Alissa Rosenbaum‘dır. “Biz Yaşamız (We Are The Living)”, “Omuz Silken Atlas (Atlas Shrugged)”, “Kapitalizm Bilinmeyen...

Gerçeklik ve Doğruluk Arasındaki Fark Nedir?

Gerçeklik ve Doğruluk Arasındaki Fark Nedir?

Bu yazı sabitlenmiştir.

Gerçeklik ve Doğruluk kavramları günlük dilde sıkca birbiri yerine kullanılan ve sanki aralarında herhangi bir anlam farkı yokmuş gibi görülen kavramlardır.    Ancak bu iki kavram, bilgi ve varlık felsefesi...

Michel Foucault Kimdir? Kısaca Felsefesi ve Düşünceleri

Michel Foucault Kimdir? Kısaca Felsefesi ve Düşünceleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Fransız Filozof Michel Foucault, 1826 – 1984 yılları arasında yaşadı.   Çağımızın en önemli düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Foucault yaptığı multidisipliner çalışmaları nedeniyle; tarihçi, edebiyat eleştirmeni, antropolog ve sosyolog...

Agnostik Nedir? Ne Demektir? Kısaca Agnostisizm Hakkında Bilgi

Agnostik Nedir? Ne Demektir? Kısaca Agnostisizm Hakkında Bilgi

Bu yazı sabitlenmiştir.

  Türkçeye bilinmezcilik olarak çevrilen Agnostisizm, tanrının var olup olmadığının bilinemeyeceğini savunur.   Bu görüşü savunanlara ise “agnostik” yani “bilinmezci” denir.   Agnostik düşünceye göre, insan aklı Tanrı hakkında bir...

Ateizm Nedir? Kısaca Ateist Felsefe ve Argümanları

Ateizm Nedir? Kısaca Ateist Felsefe ve Argümanları

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ateizm yani tanrıtanımazcılık, bazı nedenlerden hareketle Tanrı’nın ya da herhangi bir ruhsal ve uhrevi varlığın olmadığını savunan bir düşünce biçimidir. Bu düşünce biçimini savunanlara Ateist denir.   Ateistleri Tanrı’nın var...