Dünya Zeki Bir Varlık Olabilir!

tarafından
27
Dünya Zeki Bir Varlık Olabilir!

Bir grup araştırmacı International Journal of Astrabiology ‘de bu acayip düşünceyi araştırdıkları bir rapor yayınladılar. Dünya gezegeninin bilişselliği hakkında fikri izahat üstüne “gezegenlere ilişkin zeka“ çalışmasını sundular.

Burada, teknolojik zeka oluşumunun bir tür gezegen ölçeği geçişini temsil edebileceği yolları ele alıyorlar. Bu şekilde, bir gezegende değil, bir gezegende olan bilişsellik olarak ele alıyor.

Bu yaklaşım, araştırmacılar içinde, yaşamın ve evrimin temel yanlarını idrak etmek için doğru ölçeğin gezegensel bulunduğunu kabul etmesi ile adım atar.

Dünya Zeki Bir Varlık Olabilir

Bazı Bilim İnsanlarına Gore, Dünya Milyonlarca Yıl Ilkin Büyük Mantarlarla Kaplıydı

Bu görüşü en belirgin şekilde düşünmemize yardım eden, milyarlarca yıl ilkin dünyanın büyük mantarlarla kaplı olarak birbirleriyle kontakt halinde dünyanın gelişimine katkı sunmasıydı.

Ormanın bir kısmı gıda maddelerine gereksinim duyarsa, öteki kısımlar stresli kısımlara hayatta kalmak için gereksinim duydukları gıdaları mikorizal ağ vesilesiyle gönderir.

Bu şekilde orman kendi canlılığını korumuş olup, yaşam düzenini sürdürebilmek için birbirleri ile kontakt halinde oluyorlar.

Araştırmacılar, mantarların yapmış olduğu yeraltı ağlarının Dünya Gezegenimizin koşullarını derinden değiştirebilecek büyük ölçekli bir zeka oluşturabileceğine ve aslına bakarsak onların birbirleriyle kontakt kurabildiğine dair kanıtlara dikkat çektiler. Bu görüş bizlere iklim değişikliği, küresel problemler ve hatta dünya dışı yaşamı bulmamıza yardım edebilir.

Gezegensel Zekanın Oluşması

O halde bir tür olarak hayatta kalmak için, gezegenin çıkarları doğrultusunda toplu olarak çalışmamız gerekiyor.

Sadece Rochester Üniversitesinde fizik profesörü olan Adam Frank, “hemen hemen gezegenin çıkarları doğrultusunda toplumsal olarak cevap verme kabiliyetine haiz değiliz. Dünya’da zeka var, sadece gezegensel zeka yok” diyor.

Araştırmacılar, gezegensel zekanın insanlığın uzun vadeli geleceğinde iyi mi bir rol oynayabileceğini göstermek için Dünya’nın geçmişinin ve ihtimaller içinde geleceğinin dört aşamasını ortaya koyuyor. Şu anda, Dünya bir “olgunlaşmamış teknosfer”dir.

Bu sebeple enerji ve teknoloji kullanımının bir çok, atmosfer benzer biçimde Dünya’nın sistemlerini bozmayı içeriyor. Rochester Üniversitesi’nden astrofizikçi Adam Frank, tüm gezegene yarar elde eden teknolojik sistemlere haiz bir tür olarak hayatta kalmak için “olgun bir teknosfer” olmayı hedeflemeliyiz, diyor.

Dünya Zeki Bir Varlık Olabilir
Bilim İnsanlarına Gore, Dünya Zeki Bir Varlık Olabilir!

Araştırmacılar, gezegensel zekanın oluşumunun 4 aşamadan oluştuğunu öne sürüyo;

Aşama 1 – Olgunlaşmamış biyosfer: Mikropların var olduğu sadece nebat örtüsünün hemen hemen oluşmadığı, milyarlarca yıl ilkin.

Aşama 2 – Olgun biyosfer: Ortalama 2,5 milyar ila 540 milyon yıl ilkin, Kesin kıtalar oluştu, nebat örtüsü ve fotosentez gelişti, atmosferde oksijen birikti ve ozon tabakası ortaya çıktı.

Aşama 3 – Olgunlaşmamış teknosfer: Birbirine bağlı kontakt, ulaşım, teknoloji, elektrik ve bilgisayar sistemleriyle, şimdiki Dünya’nın karakteristiğidir.

Olgunlaşmamıştır, bundan dolayı mevcud maddeler üstünden geçimini sağlayarak canlılığını korumaktadır . Mevcut teknosferimiz uzun solukta kendi aleyhine çalışıyordur.

Aşama 4 – Olgun teknosfer: Dünya’nın gelecekte olmayı hedeflemesi ihtiyaç duyulan yer, diyor Frank, biyosfere zarar vermeyen güneş benzer biçimde formlarda küresel olarak enerji toplamak da dahil olmak suretiyle tüm gezegene yarar elde eden teknolojik sistemlerle.

Olgun teknosfer, biyosferle beraber evrimleşerek hem teknosferin hem de biyosferin gelişmesine müsaade eden bir biçime dönüşmüştür.

Uzay sonsuza kadar devam eder mi?

Frank, “Gezegenler olgunlaşmamış ve olgun aşamalardan geçerek gelişir ve gezegensel zeka, olgun bir gezegene ne vakit ulaştığınızın göstergesidir” diyor. “Milyon dolarlık sual, gezegensel zekanın bizim için pratikte iyi mi göründüğünü ve ne anlama geldiğini bulmaktır bundan dolayı hemen hemen olgun bir teknosfere iyi mi geçeceğimizi bilmiyoruz.

“Hemen hemen gezegensel zekanın kendini iyi mi gösterebileceğini tam olarak bilmesek de, araştırmacılar olgun bir teknosferin, karmaşık bir sistem oluşturan bir geri bildirim döngüsü ağı vesilesiyle teknolojik sistemleri Dünya ile bütünleştirmeyi içerdiğini belirtiyorlar.

Basitçe söylemek gerekirse, teknosfer ile biyosferin birbiriyle uyum içinde ve birbirinden beslenerek yaşamını sürdürmesi gezegensel zekaya ulaşmamızı elde edecektir.

Melike tekin

The post Dünya Zeki Bir Varlık Olabilir! appeared first on Beyinsizler – Popüler Bilim Ve Teknoloji Haberleri.