Diyalektik Materyalizm Nedir?

tarafından
95
Diyalektik Materyalizm Nedir?

Diyalektik Materyalizm bir felsefe akımıdır ve Karl Marx ve Friedrich Engels bu akımın öncüleri olarak kabul edilmektedir. Temelde akımın öncüsü Karl Marx olmuştur ve Marksizm ile bağlantılı bir akım olarak görülmektedir. Fakat Engels, bu akıma dair açılımları ile oldukça ön plana çıkıp, Diyalektik Materyalizm kavramı ile özdeşleşmiş ikinci isim haline gelmiştir.

Diyalektik Materyalizm, tarihte yer alan tüm kuralların ve yasaların, toplum yapısının değişmesi ile birlikte değişiklik gösterebileceğini söylemektedir. Kar Marx bu kavramı daha kısa tanımı ile tarihin maddeci kavrayışı olarak nitelemektedir. Diyalektik Materyalizm, ilerleyen zamanlarda birçok siyasi görüşün de içerisinde kendisine yer bulmuştur. Özellikle Lenin tarafından benimsenen bir düşünce olmuştur.

Diyalektik Materyalizm, maddenin zaman içerisinde bazı parçalarının, zamanda yaşanan değişime bağlı olarak şekil değiştirdiğini savunur. Bu değişim sürecinde maddenin değişen parçalarının daha da zenginleştirildiğini ileri sürer. Maddede meydana gelen bu değişimler yeterince zengin ve maddeyi değiştirebilecek nitelikte olursa, o zaman o maddede yeni bir niteliğin doğmasını sağlar.

Marx ve Engels’e Göre Diyalektik Kavramı

Marx ve Engels’in diyalektik görüşleri, tarihin en önemli filozoflarından birisi olan Hegel’den etkilenilerek ortaya çıkarılmıştır. Hegel’e göre değişmek ya da gelişmek, ideanın dışavurumudur. Marx ve Engels’e göre değişimden söz etmek gerekirse de onlar değişimin maddi dünyanın doğasından geldiğini söylemektedirler. Diyalektik üzerine olan düşüncelerinin inşasını Hegel atmış olsa da Marx ve Engels Hegel gibi olayların ilkelerden çıkarılacağını söylemezler. İlkelerin olaylardan çıkarılması gerektiğini söylerler. Hegel de bunun tam tersini savunmaktadır.

Marx ve Engels, bilgi kuramı görüşlerini bütün bilgilerin sadece duyular yoluyla elde edebileceği üzerine kurmuşlardır. Düşüncelerin de gerçeğe ne kadar uygun olduğunu anlamanın tek yolunun, toplumsal pratik olduğunu söylerler. Düşüncelerin doğruluğunun ancak bu şekilde anlaşılabileceğini savunurlar. Marx, Hegel’e zıt olarak maddenin düşünceden bağımsız olarak ele alınması gerektiğini söyler ve bu konuda Engels, Marx ile aynı görüşü savunmaktadır.

Diyalektik Materyalizm Kısaca Nedir?

Diyalektik Materyalizm kısaca bahsedildiğinde, toplum, doğa ve bilinç olgularının, evrensel bir bütünlük ile bir araya getirilmesi anlamına gelir. Daha sonra Diyalektik Materyalizm, yine bütünlüğün aynı çelişme yasasıyla geliştiğini söyler.

Diyalektik Materyalizm’e göre, maddenin zaman içerisinde evrimleşmesi ve yeterli değişime ulaşmasının ardından yeni nitelikler kazanmasının ardından, madde artık olması gerektiği düzeye ulaşmış olur. Değişim süreci tamamlanmadan önce maddenin tam bir bilinç kazanamayacağını söyler. Bu nedenle bu bilince erişene kadar da değişim sürecinde kaldığını savunmaktadır. Diyalektik Materyalizm,n siyasete uyarlanması konusuna değinildiğinde, bu kavramın değişimden ve her değişimde biraz daha gelişimden söz etmesi, birçok siyasi liderin de kavramı kendisine uyarlamasına neden olmuştur. Diyalektik Materyalizmin savunduğu değişim, siyasi liderler tarafından kullanılarak yasalar toplumun o anki durumuna göre ve beklentilerine göre oluşturulmaya başlanmıştır. Diyalektik Materyalizm kavramının çıkış noktası siyaset olmasa da siyasi liderler bunu bu şekilde kullanmışlardır ve en yakın örneği Lenin’dir.

Diyalektik Materyalizm kavramına tanımını veren Marx olmuştur ve bu kavram hakkında bir şeyler anlamaya çalışıldığında, maddenin düşünceden bağımsız olarak ele alınması gerektiği sonucuna ulaşılır. Yani Hegel’den sonra Diyalektik Materyalizm kavramına şekilde veren isim Marx olmuştur. Bilginin kaynağının, bilginin duyu deneyine dayandığını söylemektedir. Diyalektik Materyalizm kavramı, algıların, duygu ve düşüncelerin bilimsel ve maddi dünyadan bağımsız olarak meydana geldiğini ve maddi dünyayı etkileyemediğini söylemektedir. Diyalektik Materyalizmin savunucuları, dünya hakkındaki doğrulara madde ötesi şeylerle ulaşılamayacağını savunmaktadır. Yani Diyalektik Materyalizm daha çok somut olana ve incelenebilir olana odaklanmaktadır.