Demokraside Aktif Vatandaşlık

tarafından
63
Demokraside Aktif Vatandaşlık

Mevzu Anlatımı – Mevzu Anlatımı ve toplumsal içerik platformu

PDF indir

Yurttaş olabilmenin en mühim koşulu, ferdin haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olabilmesidir. Demokrasinin varlığını sürdürebilmesi; yurttaş olma bilincine haiz bireylerin çoğunlukta olmasıyla birlikte bu kişilerin eşitlik, özgürlük, hakkaniyet, hoşgörme, farklılıklara saygı şeklinde demokrasinin temel değerlerini davranışlarında sergilemesine bağlıdır.

Demokratik vatandaşlık ise bireylerin yurttaş olarak haklarının bilincinde olmaları, mesuliyet bilinci taşımaları, yasalara ve kurallara titizlikle uymaları, şiddetten uzak durmaları, toplumu bu yönde etkilemeleri, barıştan yana tavır almaları ve toplumdaki her türlü ayrımcılığa karşı çıkmalarıyla mümkündür.

Demokrasinin var olabilmesi bir tek siyasal partilere, devlet kurumlarına, sivil cemiyet kuruluşlarına bağlı değildir. Toplumdaki her ferdin demokrasiyi yaşatmak için üstüne alacağı birçok mesuliyet vardır. Demokrasi kültürünün oluşturulmasında ailenin görevi büyüktür. Ek olarak demokratik okul kültürü yardımıyla de bireyler haklarını elde etme ve sorumluluklarını yerine getirme bilinciyle demokratik vatandaşlık davranışlarını yaşam şekli hâline getirirler. Demokratik sistemlerde atanan yada seçilen yöneticilerin yapmış olduğu iş ve işlemlerin denetlenmesi son aşama önemlidir. Seçilen ya da atanan yöneticileri seyretmek, onlardan talepte bulunmak, gerektiğinde onların negatif eylemlerine ve işlemlerine karşı demokratik tepkide bulunmak ise etken vatandaşlığın mühim koşullarındandır.

Demokratik sistemlerde bireylerin yönetime iştirak etmesi son aşama önemlidir. Bireyler bunu yaparken bir tek kendi haklarını değil, başkalarının haklarını korumak için de uğraşır. Oy vermek, vergi vermek, askerlik yapmak, iş sahibi olmak demokratik yurttaş olmak için kafi değildir. Demokratik yurttaş olabilmek için haksızlıklara karşı çıkmak, bunu yaparken özgür iradeyle hareket etmek, mahalli ve genel yönetimlerde aksayan yönleri tespit ederek hukuk çerçevesinde harekete geçmek, öteki insanları da bu doğrultuda bilinçlendirmek gerekir. Gelişmiş demokrasilerde bunun uygulamalarını görmekteyiz. Devletimizde son yıllarda vatandaşların yönetime etkin şekilde katıldığını, bu alanda devlet kurumlarının bazı çalışmalarda bulunduğunu görüyoruz. Vatandaşların bir tek devlet kurumlarına karşı değil, toplumdaki sivil yada ticari amaçlı kuruluşlara karşı da aksaklıkların düzeltilmesi için bazı sorumlulukları üstlenmesi gerekir.

Demokraside Aktif Vatandaşlık içinde ne olduğu Mevzu Anlatımı sitesinden alıntıdır.