Çocukken İstismar Yaşayanların Dövme ve Piercing Yaptırmaları

tarafından
20
Çocukken İstismar Yaşayanların Dövme ve Piercing Yaptırmaları

Meydana getirilen Yeni Emek harcamalar Çocuklukta İstismara Maruz Kalmış ya da İhmal Edilmiş Kişilerin Dövme ve Piercing Yaptırma Olasılıklarının Daha Yüksek Bulunduğunu Gösteriyor

Bulgular, önceki çalışmalarda gösterilen vücut modifikasyonu ile sıkıntılı deneyimlerin içinde bir bağlantı bulunduğunu doğruluyor.

Vücut piercingleri ve dövmeler yüzyıllardır hayatımızda yer ediyor. Bazı kültürlerde ise oldukça yaygın ve gelişen teknoloji ile birlikte çağıl toplumda popüler bir trend haline geldi.

İlginizi çekebilir: Dövme yaptırmak, vücudunuzda mikroskobik bir metal birikimi bırakıyor

Bireyler, vücut modifikasyonu için toplumsal statü ya da kültürel nedenler şeklinde değişik ruhsal güdülere haiz. Gene de yeni bir emek harcama, bu kararla ilgili daha uğursuz bir sebep bulmuş olabilir.

BMC Psychology dergisinde gösterilen kesitsel bir çalışmaya gore, çocukluklarında istismar ve dikkatsizlik şeklinde sıkıntılar yaşayan insanların da dövme ve piercing yaptırma olasılıkları oldukça yüksek.

Yazarlar makalelerinde “İstismar ve dikkatsizlik ile vücut modifikasyonunun varlığı içinde tutarlı bir ilişki bulunduğunu bulduk. Yalnız, çocukluk çağlarında herhangi bir  sorun yaşamış olduğu bildirilen insanoğlu içinde dövme ve piercingin yangın olduğu bulunmadı, ek olarak yaygınlık derecesinin her türlü istismar ve ihmalin sertliği arttıkça arttığı da saptandı.” diyor.

Çalışmanın yazarları, Alman popülasyonundan 1060 katılımcının anket neticelerini değerlendirdi.

Katılımcılara, onların sosyo-demografik özelliklerini öğrenmek için, piercing ve ya dövmeye haiz olup olmadıkları, herhangi bir çocuk istismarı ya da dikkatsizliği yaşayıp yaşamadıkları, yaşadılarsa bunun derecesi nedir şeklinde bir takım sual soruldu.

Iştirakçilerin yaşları 14 ila 44 yaşları içinde dağılım göstermekte olup, averaj 30 yaş civarındaydı. Ek olarak sosyoekonomik durumları araştırıldıktan sonrasında iştirakçilerin çoğunun en düşük gelir grubuna mensup olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, iştirakçilerin kabaca yüzde 40’ının minimum bir piercing ya da dövmeye haiz bulunduğunu, ortalama yüzde 25’inin ise minimum bir tür bildirilmiş çocuk istismarı ya da dikkatsizliği yaşadığını buldu.

Daha da önemlisi, herhangi bir istismar ya da ihmalden minimum birini deneyimlemiş kişilerin yüzde 48.3’ü minimum bir piercing ya da dövmeye sahipken, bu oran hiçbirini yaşamamış kişilerin içinde yüzde 35 idi.

Çocukken İstismar Yaşayanların Dövme ve Piercing Yaptırmaları
Dövmeler ve piercingler, çocuklukta istismar ve dikkatsizlik yaşayanlar içinde daha yaygındır.

Ek olarak, istismar ya da ihmalin ciddiyeti ile piercing ve dövmelerin artışı içinde da kuvvetli bir bağın olduğu gözlemlendi. Son olarak bulgular, daha belirli risk gruplarına odaklanan fakat benzer sonuçlar elde eden önceki emekleri doğrular özellikte.

Gene de, çalışmanın bazı noksanlarından bahsetmeye kıymet. Yalnızca Alman popülasyonundan örneklere haiz kesitsel bir emek harcama olduğundan kati bir neden-sonuç ilişkisi kurulamaz.

Çalışmanın tasarımı kendini değerlendirme yönteminden faydalanmış olduğu için bu kati sonuçlara varmayı zorlaştırıyor. Tüm bunlara karşın, yazarların açıklamış olduğu şeklinde bazı çıkarımlar var.

“Bu bulgular, piercing ve dövme sanatçıları dahil destek sağlayıcılar ve araştırma ( mesela ilk basamakta) için yeni yollar sağlıyor. Piercing ve dövmeler ek olarak geçmiş deneyimlerin önemi ve mevcut mühim temalar hakkında terapötik(tedavi edici) konuşmalar için bir dürtü sağlayabilir.”

Rozaçiy Çiçek.

The post Çocukken İstismar Yaşayanların Dövme ve Piercing Yaptırmaları appeared first on Beyinsizler – Popüler Bilim Ve Teknoloji Haberleri.