Bilim insanları açıkladı: Dünyada kaç tane karınca var?

tarafından
15
Bilim insanları açıkladı: Dünyada kaç tane karınca var?

<![CDATA[<img src=”https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/fOH5_dV3l0245DfvuqwZvg.jpg?width=1200&mode=crop&scale=both” class=”type:primaryImage” alt=”Bilim insanları açıkladı: Dünyada kaç tane karınca var?” /><p>Almanya’daki Julius Maximilians Üniversitesi’nden araştırmacılar, “Dünyada kaç tane karınca var?” sorusundan yola çıkarak bir çalışma gerçektirdi. Uzmanlar, canlıların besin döngüsünün sürmesinde karıncaların çok önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, araştırmalarının yeni bilimsel kapılar açacağını söyledi.</p><section class=”type:slideshow”><figure><img src=”https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/cjHGnRQ8IEKGa0Q7B2i8cA.jpg?width=1200&amp;mode=crop&amp;scale=both” width=”1200″ /><figcaption>PNAS adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada araştırmacılar, dünyada 20 katrilyon karınca olduğunu tahmin etti. Bu durum, dünya nüfusunun 7,8 milyar olduğu düşünüldüğünde kişi başına 2,5 milyon karınca düştüğü anlamına geliyor.</figcaption></figure><figure><img src=”https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/_dC7uKAeLE27Y1oUcwoZ3w.jpg?width=1200&amp;mode=crop&amp;scale=both” width=”1200″ /><figcaption>Araştırmanın baş yazarı Sabine Nooten, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tahminlerimize göre, küresel karınca popülasyonu 20 katrilyon. Organizmaların dağılımı ve bolluğu hakkında bilgi, ekosistemlerdeki rollerini ve önemini anlamak için esastır” diye konuştu.</figcaption></figure><figure><img src=”https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/VjtqdZi6JkWxiR9JwXwI2w.jpg?width=1200&amp;mode=crop&amp;scale=both” width=”1200″ /><figcaption>Diğer taraftan araştırmacılar, tahminlerine ulaşmak için, tüm kıtaları ve habitatları kapsayan, karıncalar hakkındaki önceki 489 çalışmayı değerlendirdi. Bulguları, yeryüzünde 12 megaton kuru karbon biyokütlesine sahip 20 katrilyon karınca olduğunu gösterdi.</figcaption></figure><figure><img src=”https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/EOYFy2baAUSJr965PKnb0w.jpg?width=1200&amp;mode=crop&amp;scale=both” width=”1200″ /><figcaption>Çalışmanın ortak yazarı Patrick Schultheiss, “Bu, yabani kuşların ve memelilerin tüm biyokütlesini aşıyor ve insanlığın biyokütlesinin yaklaşık yüzde 20’sine tekabül ediyor” dedi.</figcaption></figure><figure><img src=”https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/Rb8Eue_HNUy-lJKP1pBBMA.jpg?width=1200&amp;mode=crop&amp;scale=both” width=”1200″ /><figcaption>Öte yandan, araştırmacılar kutuplar dışında, karıncaların dünyadaki hemen hemen tüm habitatlarda yaşadığını belirterek tropiklerin en yüksek karınca yoğunluğuna sahip bölgeler olduğunu açıkladı. Araştırmacılara göre ayrıca, iklimin yanı sıra yerel ekosistemler de karıncaların dağılımında önemli bir rol oynuyor.</figcaption></figure><figure><img src=”https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/hcwUi1S600Chk-38J3GNcg.jpg?width=1200&amp;mode=crop&amp;scale=both” width=”1200″ /><figcaption>Son olarak bilim insanları, bulgularının dünyadaki karıncaların sayısı ve dağılımı hakkında daha fazla araştırmayı teşvik edeceğini umduklarını bildirdi.</figcaption></figure><figure><img src=”https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/thZZTFtFGUikJFbktAsZnA.jpg?width=1200&amp;mode=crop&amp;scale=both” width=”1200″ /><figcaption>Schultheiss, “Hektar başına, karıncalar yılda 13 tona kadar toprak kütlesi taşırlar. Dolayısıyla, besin döngüsünün sürdürülmesinde büyük bir etkiye sahipler ve ayrıca bitki tohumlarının dağıtımında da belirleyici bir rol oynuyorlar” karıncaların çevre için önemine ve haklarında daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.</figcaption></figure><figure><img src=”https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/20iYtjaGI0O5mQJQXdidfw.jpg?width=1200&amp;mode=crop&amp;scale=both” width=”1200″ /></figure></section>]]