Asit Yağmuru Nedir?

tarafından
100
Asit Yağmuru Nedir?

Sanayi, enerji ve fosil yakıt tüketimi şeklinde faaliyetlerin sonucunda atmosfere kükürt dioksit, azot dioksit ve karbon dioksit gazları yayılır ve bu gazlar kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonrasında bulutlardaki su damlacıkları tarafınca emilir. Sonrasında bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar şeklinde yollarlar ile yağış olarak düşerler.

Asit yağmurları, asidik kimyasal maddelerin yağmur, kar, sis, çiy yada kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesi ile oluşan yağışlardır. Düzgüsel koşullar altında oluşan yağmurların pH kıymeti 5.6 olup asit yağmurları bu pH değerinin altında bir değere haiz olup ciddi çevre problemlerine yol açabilmektedir.

Asit yağmurları, toprağın asitlik miktarını arttırarak bitkilerin (Görsel 40) ve toprakta yaşayan mikroorganizmaların yaşama veda etmesine niçin olur. Yağdığı yerde ortamın pH’ını değiştirerek göl, deniz, akarsu ve sulak alanlardaki canlıların yaşamlarını negatif etkisinde bırakır.  Asit yağmurlarıyla bitkilere ve balıklara geçen ağır metaller gıda zinciri kanalıyla çeşitli insanlara aktarılır ve çeşitli sıhhat problemlerine neden olur.

The post Asit Yağmuru Nedir? appeared first on Ogreniyo.com.