Allah’ın Rahman ve Rahim İsimlerinin Anlamları

tarafından
148
Allah’ın Rahman ve Rahim İsimlerinin Anlamları

Bu içerikte Allah’ın Rahman ve Rahim İsimlerinin Anlamları sizler için özetlemek gerekirse bilgilerle en anlaşılır şekilde hazırlanmıştır.

İslamiyet’i benimsemiş topluluklarda, Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifleri içinde, Tanrı’a ithaf edilen, fiillerin ve sıfatların kullanımı sonucu türetilen veya dolaysız yoldan direkt Tanrı’ı belirtmek için söylenen ve yazılan adlar Esma ül Hüsna’dır.

İnanışa gore, İslam felsefesinde belirtilen oranda zikredilirse şifa olarak, edilen duaların yerine gelmesi, nazar değmesi ve meydana getirilen büyülerin bozulması şeklinde durumların tedavi edilmesinde kullanılır. Rakamsal olarak mukaddes kitapta geçmez. İslami görüşe gore Allah’ın adları bilinmiş olduğu şeklinde doksan dokuz tane değildir. Bazı yazar ve şairlerin, Tanrı’ı belirtmek için kullandığı sözcükler de bulunur. Bir hadis-i şerifte; ‘Allah’ın 99 adı vardır. Kim bu adları yüzden bir noksan sayarsa cennete gider. O tektir ve teki sever.’ denilmektedir.

  • Tanrı adı, yaratıcının adı olarak geçer. Başka tüm adlar O’na yakıştırılmıştır.

Kuran’ı Kerim’de; ‘En güzel adlar Tanrı’ındır. O’na o güzel isimleriyle yakarış edin ve O’nun adları hakkında gerçeği çarpıtanlara bakın.’ (Araf – 180) şeklinde ayet olarak da geçer.

Kur’an’da geçen bazı adlar yabancı kelimelerden türetilmiştir. Şu demek oluyor ki Muarreb edilmiştir. Bazı adlar, tenzih edilir. Yaratıcının aşkı ile mistik anlamlar kazandırılır. Bazı adlar ise insansı öğeler ihtiva eder. Bunun yanı sıra Allah’ın isimlerinden Samed, Ahad ve Rahman şeklinde adlar, eski topluluklar tarafınca da İslamiyet yokken dahi kullanmaktadır.

Rahman Ne Anlama gelir?

Rahman kelimesi, ‘acıma etmek, affetmek, acımak’ şeklinde anlamlara gelir. Muarreb bir kelimedir.

Arapça kökenli olmayan Rahman sözcüğü, Kur’an da bulunmaktadır. İran, Ortadoğu, Hindistan şeklinde geniş bir coğrafyada bu kelime kullanılmaktadır. RHM harfleri yan yana vardığında antik bir dil olan Akadca’da bir sözcük oluştururlar. Rahim kelimesini malum en eski kökü budur, yalnız tam olarak nerden geldiği bilinmiyor. Baktığımızda ‘rahman’ kelimesi yada benzerleri birçok dil grubunda kendisine yer bulmuştur:

  • Akadca dilinde dölyatağının adı; rahim (remu), bir tanrı adı olarak ise; remanu,
  • Aramice dilinde rahim kelimesi; rhm,
  • İbrani dillerinde rahim; raham,
  • Hind dilinde iyilik tanrısı olarak malum Brahma… Bu kelimeler ‘rahman’ kelimesi ile hep aynı kökten olduğu varsayılır. Sevgi ve acıma öncüsü, yaratıcısı ve babası anlamlarında olan Eb-Raham kelimesi, Hint dilinde ve her Sami dilde yer alır. Arapça diline de İbrahim sözcüğü ile geçmiş olduğu söylenir.

Rahim Ne Anlama gelir?

Arapça olarak baktığımızda, rahim kelimesi, İslamiyet açısından geniş bir kavram olmakla birlikte, Kuran-ı Kerim’de yer edinen, Allah’ın adlarından bir tanesidir. Bağışlayan, acıma gösteren, sakınan ve acıyan anlamlarını taşır.

Etimolojik olarak ‘rahim’ kelimesi incelendiğinde aynı ‘rahman’ kelimesi şeklinde öteki dillerde kullanıldığı ve bu kelimenin de aynı kökenden geldiğini söyleyebiliriz.

Allah’ın Rahman ve Rahim İsimlerinin Anlamları yukarıda en anlaşılır şekilde, özetlemek gerekirse bilgilerle sizlere aktarıldı. Bu içerik ilginizi çekebilir

  • Yakarma ne anlamına gelir? Hangi durumlarda yakarış ederiz?

Allah’ın Rahman ve Rahim İsimlerinin Anlamları yazısı en önce Özetlemek gerekirse Bilgiler üstünde ortaya çıktı.